Egyetemi Forduló 2021/2022

Tudományos Diákköri Konferencia

Egyetemi forduló

Az SJE TDK bizottsága meghirdeti a 2021/2022-es akadémiai évre a TDK egyetemi fordulóját
az SJE hallgatói számára.

A konferencia az egyetem rektorának védnöksége alatt kerül megrendezésre.

Időpont
2022. május 4.

Tervezett szekciók
Biológiai és kémiai tudományok
Gazdaságtudományok
Matematikai és informatikai tudományok
Neveléstudományok
Nyelv- és irodalomtudományok
Teológiai tudományok
Történelemtudományok
A szekciók a leadott jelentkezési lapok alapján lesznek pontosítva.

A jelentkezés módja
A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat az illetékes kar dékánjának kell eljuttatni
2022. március 30-ig.

A munka leadásának ideje
Az 5/2013-as rektori rendelet alapján megírt munkákat
a rendeletben leírtak és az egyes karok dékáni utasításai szerint kell leadni
2022. április 6-ig.

A munkákat a hallgatók feltölthetik a tdk-svoc.ujs.sk/ weboldalra az egyetemi azonosítójukkal történt bejelentkezésük után.

Díjazás
Minden szekcióban az első, második és harmadik helyezést elérő hallgatókat az SJE
Ösztöndíjszabályzatának 8. cikke 1. fejezetének b) pontja értelmében

az SJE rektora ösztöndíjban részesítheti.


UNIVERZITNÉ KOLO

Rada ŠVOČ UJS vypisuje pre akademický rok 2021/2022

univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS.
Konferencia sa koná pod záštitou rektora UJS.

Termín konania súťaže
4. mája 2022.

Plánované sekcie
Biologické a chemické vedy
Ekonomické vedy
Historické vedy
Jazykové a literárne vedy
Matematické a informatické vedy
Pedagogické vedy
Teologické vedy

Na základe odovzdaných prihlášok sekcie budú upresnené.

Spôsob prihlasovania
Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné odovzdať dekanovi príslušnej fakulty UJS
do 30. marca 2022.

Termín odovzdania prác
Prácu vypracovanú podľa Smernice č. 5/2013 o študentskej vedeckej odbornej činnosti UJS
je potrebné odovzdať podľa smernice a podľa pokynov dekanov fakúlt

a nahrať na webovú stránku tdk-svoc.ujs.sk/ 
do 6. apríla 2022.

Ocenenie
Za prvé, druhé a tretie miesto v každej sekcii môže rektor UJS udeliť

štipendium podľa
bodu b) odseku 1. článku 8 Štipendijného poriadku Univerzity J. Selyeho.