Sekcie – Szekciók

  Szekció Gazdaságtudományok szekciója  
Szerző neve Szak Munka címe Témavezető
Balázs Klaudia 2+EMPdm2a A digitális technológia hatása a banki szolgáltatások minőségére egy hazai empirikus kutatás tükrében PhDr. Szeiner Zsuzsanna, PhD.
Balint Tibor 3+PHMeb1 A koronavírus-járvány hatásának elemzése a munkavállalókra Mgr. Krupánszki Kornél
Hajmási Kitti, Bc. 2+EMPdm2a A készpénz új korszaka, avagy a digitális jegybankpénz a XXI. században PhDr.  Antalík Imrich, PhD.
Mészáros János, Bc. 1EMPdm223b Az akarat elfogyott, motiváció nem is volt? Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD.
Molnár Hajnalka 2+PHMeb1 Fenntartható fogyasztás Mgr. Zsigmond Tibor, PhD.
Hajnal Ádám, Bc. 2+EMPdm2a A BANKRENDSZER ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS A MAGYAR NEMZETI BANK MONETÁRIS POLITIKÁJA 1990-2004 Ing. Jobbágy István, PhD.
Nagy Róbert 1EMPdm223b Játékosított tudásátadás lehetőségeinek vizsgálata a magyar középfokú oktatásban Mgr. Mezeiová Adriana, PhD.
Bernadett Solymosi 3+PHMeb2a A home office hatása a munkavállalókra Mgr. Krupánszki Kornél
       
  Szekció Matematikai és informatikai tudományok szekciója  
Szerző neve Szak Munka címe Témavezető
Farkas András 3+AIdb1 Kézmozdulat-felismerő rendszer építése hallássérültek számára Ing. Gubo Štefan, PhD.
Fekete Eugen 3+AIdb1 Térképező robot tervezése Ing. Takáč Ondrej, PhD.
Persely Dániel 3+AIdb2 3D modellek térképbe való illesztése Takáč Ondrej, Ing., PhD.
Tóth Dániel, Bc. 2M-Idm15 Interaktív térszemlélet-fejlesztő, automatikusan kiértékelődő alkalmazások fejlesztése Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.
Vígh Balázs, Bc. 2AIdm1 Objektum alapú navigáció Ing. Takáč Ondrej, PhD.
Töröková Barbara 3+AIdb1 Androidos alkalmazás óvodásoknak PaedDr. Végh Ladislav, PhD.
       
  Szekció Nyelv- és természettudományok szekciója  
Szerző neve Szak Munka címe Témavezető
Kovaliková Kapusňáková Sabina 2SJ-HIdb15 Slovotvorná motivácia kompozít v slovenčine a v maďarčine Dr. habil. Tóth Sándor János, PhD.
Mézesová Vivien 1MJ-AJdb22 Feminizmus a kortárs magyar gyerekirodalomban PaedDr. Baka Patrik, PhD.
Szegiová Cyntia, Bc. 2AJ-NJdm15 Koronavírus-mémek a magyar és a német nyelvű közösségi médiában Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros
Feketeová Kinga 3CH-Bdb15 Szünantróp élőhelyek florisztikai vizsgálata Gúta (Kolárovo) környékén Ing. Balázs Pavol, PhD.
Žemlička Adrián 2B-HIdb15 A másnaposság megelőzése és tüneteinek enyhítése Dr. habil. Mészárosné Darvay Sarolta Zsuzsanna, PhD
       
  Szekció Neveléstudományok szekciója  
Szerző neve Szak Munka címe Témavezető
Cseresznye Dóra Franciska, Bc. 2UPVdm15 Tükrözött osztályterem módszer az alsó tagozatos oktatásban Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD.
Fehérová Bianca 3PPeb152 A GYERMEKOTTHONOKBAN ÉS A NEVELŐSZÜLŐKNÉL ELHELYEZETT 7-12 ÉVES KORÚ GYERMEKEK ÉLETMINŐSÉGBELI-ESÉLYEGYENLŐSÉGI KÜLÖNBSÉGEINEK EMPIRIKUS VIZSGÁLATA Dr. Pribék  László, PhD.
Málik Zsófia 3PPdb151 A nehezen nevelhető, problémás viselkedésű nagycsoportos óvodások többszempontú (ADHD, figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar) nemzetközi vizsgálata, jellemzőik tipizálása óvodapedagógusok bevonásával Dr. Pribék  László, PhD.
Nagyová Angela, Mgr. 3UPVem15 Integráció – nyűg vagy áldás? PaedDr. Strédl Terézia, PhD.
Tóth Viktória 3PPdb151 A beszoktatás jelenségének összehasonlító-fogalmi vizsgálata óvodapedagógusok körében Dr. Pribék  László, PhD.
       
  Szekció Történelemtudományok szekciója  
Szerző neve Szak Munka címe Témavezető
Gonda Gyöngyvér, Bc. 1MJ-HIdm22 1848/49-es magyar szabadságharc utáni megtorlások Dr. habil. Szarka László, CSc.
Grabow Kinga Anna 1NJ-HIdb22 A tarjáni svábok kitelepítése Tarjánból Dr. habil. Simon Attila, PhD.
Jeszenszki Kornélia, Bc. 2B-HIdm15 A holokauszt a magyar nők emlékezetében – visszaemlékezések a gettósítás és deportálás időszakára Dr. habil. Simon Attila, PhD.
Maczik Frantisek 2MJ-HIdb15 Ung vármegye a nagy háború első évében az Ung folyóirat alapján Dr. habil. Mgr. Popély Árpád, PhD.
Füssy Rafael, Bc. 1MJ-HIdm22 A reszlovakizációtól két Csemadokig, Csallóközben Dr. habil. Mgr. Popély Árpád, PhD.
Kukolík András 2MJ-HIdb15 Ipolyság a középkorban – A település fejlődésének pillérei C. Tóth Norbert, DSc.