Výsledky – Eredmények

    Szekció Gazdaságtudományok szekciója  
Helyezés Szerző neve Szak Munka címe Témavezető
I Hajmási Kitti, Bc. 2+EMPdm2a A készpénz új korszaka, avagy a digitális jegybankpénz a XXI. Században (FTDK-ra javasolva) PhDr.  Antalík Imrich, PhD.
II Balázs Klaudia 2+EMPdm2a A digitális technológia hatása a banki szolgáltatások minőségére egy hazai empirikus kutatás tükrében (FTDK-ra javasolva) PhDr. Szeiner Zsuzsanna, PhD.
III Solymosi Bernadett  3+PHMeb2a A home office hatása a munkavállalókra (FTDK-ra javasolva) Mgr. Krupánszki Kornél
  Molnár Hajnalka 2+PHMeb1 Fenntartható fogyasztás (FTDK-ra javasolva) Mgr. Zsigmond Tibor, PhD.
  Mészáros János, Bc. 1EMPdm223b Az akarat elfogyott, motiváció nem is volt? (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD.
  Nagy Róbert 1EMPdm223b Játékosított tudásátadás lehetőségeinek vizsgálata a magyar középfokú oktatásban Mgr. Mezeiová Adriana, PhD.
  Balint Tibor 3+PHMeb1 A koronavírus-járvány hatásának elemzése a munkavállalókra Mgr. Krupánszki Kornél
  Hajnal Ádám, Bc. 2+EMPdm2a A BANKRENDSZER ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS A MAGYAR NEMZETI BANK MONETÁRIS POLITIKÁJA 1990-2004 Ing. Jobbágy István, PhD.
         
    Szekció Matematikai és informatikai tudományok szekciója  
Helyezés Szerző neve Szak Munka címe Témavezető
I Tóth Dániel, Bc. 2M-Idm15 Interaktív térszemlélet-fejlesztő, automatikusan kiértékelődő alkalmazások fejlesztése (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.
II Fekete Eugen 3+AIdb1 Térképező robot tervezése (FTDK-ra javasolva) Ing. Takáč Ondrej, PhD.
III Töröková Barbara 3+AIdb1 Androidos alkalmazás óvodásoknak (FTDK-ra javasolva) PaedDr. Végh Ladislav, PhD.
  Vígh Balázs, Bc. 2AIdm1 Objektum alapú navigáció Ing. Takáč Ondrej, PhD.
  Farkas András 3+AIdb1 Kézmozdulat-felismerő rendszer építése hallássérültek számára Ing. Gubo Štefan, PhD.
  Persely Dániel 3+AIdb2 3D modellek térképbe való illesztése Takáč Ondrej, Ing., PhD.
         
    Szekció Nyelv- és természettudományok szekciója  
Helyezés Szerző neve Szak Munka címe Témavezető
I Szegiová Cyntia, Bc. 2AJ-NJdm15 Koronavírus-mémek a magyar és a német nyelvű közösségi médiában (FTDK-ra javasolva) Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros
II Žemlička Adrián 2B-HIdb15 A másnaposság megelőzése és tüneteinek enyhítése (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. Mészárosné Darvay Sarolta Zsuzsanna, PhD
III Feketeová Kinga 3CH-Bdb15 Szünantróp élőhelyek florisztikai vizsgálata Gúta (Kolárovo) környékén (FTDK-ra javasolva) Ing. Balázs Pavol, PhD.
  Mézesová Vivien 1MJ-AJdb22 Feminizmus a kortárs magyar gyerekirodalomban PaedDr. Baka Patrik, PhD.
         
    Szekció Neveléstudományok szekciója  
Helyezés Szerző neve Szak Munka címe Témavezető
I Cseresznye Dóra Franciska, Bc. 2UPVdm15 Tükrözött osztályterem módszer az alsó tagozatos oktatásban (FTDK-ra javasolva) Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD.
II Málik Zsófia 3PPdb151 A nehezen nevelhető, problémás viselkedésű nagycsoportos óvodások többszempontú (ADHD, figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar) nemzetközi vizsgálata, jellemzőik tipizálása óvodapedagógusok bevonásával Dr. Pribék  László, PhD.
III Fehérová Bianca 3PPeb152 A GYERMEKOTTHONOKBAN ÉS A NEVELŐSZÜLŐKNÉL ELHELYEZETT 7-12 ÉVES KORÚ GYERMEKEK ÉLETMINŐSÉGBELI-ESÉLYEGYENLŐSÉGI KÜLÖNBSÉGEINEK EMPIRIKUS VIZSGÁLATA (FTDK-ra javasolva) Dr. Pribék  László, PhD.
  Nagyová Angela, Mgr. 3UPVem15 Integráció – nyűg vagy áldás? PaedDr. Strédl Terézia, PhD.
  Tóth Viktória 3PPdb151 A beszoktatás jelenségének összehasonlító-fogalmi vizsgálata óvodapedagógusok körében Dr. Pribék  László, PhD.
         
    Szekció Történelemtudományok szekciója  
Helyezés Szerző neve Szak Munka címe Témavezető
I Kukolík András 2MJ-HIdb15 Ipolyság a középkorban – A település fejlődésének pillérei (FTDK-ra javasolva) C. Tóth Norbert,DSc.
II Jeszenszki Kornélia, Bc. 2B-HIdm15 A holokauszt a magyar nők emlékezetében – visszaemlékezések a gettósítás és deportálás időszakára (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. Simon Attila, PhD.
III Gonda Gyöngyvér, Bc. 1MJ-HIdm22 1848/49-es magyar szabadságharc utáni megtorlások (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. Szarka László, CSc.
  Grabow Kinga Anna 1NJ-HIdb22 A tarjáni svábok kitelepítése Tarjánból (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. Simon Attila, PhD.
  Maczik Frantisek 2MJ-HIdb15 Ung vármegye a nagy háború első évében az Ung folyóirat alapján Dr. habil. Mgr. Popély Árpád, PhD.
  Füssy Rafael, Bc. 1MJ-HIdm22 A reszlovakizációtól két Csemadokig, Csallóközben Dr. habil. Mgr. Popély Árpád, PhD.