Eredmények

TDK – ŠVOČ 2019-2020 Egyetemi forduló

      Gazdaságtudományok I.Menedzsment-HR szekció  
Helyezés Szerző(k) Kar/Szak A munka címe Témavezető
1 Sánta Kamilla, Bc. 2+EMPdm A pedagógiai diagnosztika bevezetése a szlovákiai magyar közgazdász hallgatók képzésébe (FTDK-ra javasolva) Dr. Habil. Ing. Machová Renáta, PhD.
2 Székely Melinda 3+PHMdb Az atipikus foglalkoztatás a generációk köztudatában (FTDK-ra javasolva) PhDr. Gódány Zsuzsanna
3 Jenei Szonja 2+EMPdm A humánerőforrás menedzsment új tendenciái a kreatív és képzett szakemberek megszerzéséért és megtartásáért (FTDK-ra javasolva) Prof. Dr. Poór József, DSc.
  Krupánszki Kornél, Bc. 1+EMPdm A vezető és a beosztottak viszonyának vizsgálata kis-és középvállakozásoknál (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD.
  Esseová Mónika 3+PHMdb A diákok motivációs tényezőinek analízise továbbtanulási kontextusban (FTDK-ra javasolva) Dr. Habil. Ing. Machová Renáta, PhD.
  Fónad Boglárka, Bc. 2+EMPdm Alkalmazottak munkahelyi elégedettségét befolyásoló tényezők vizsgálata (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD. 
  Izsák Tilla 3+AIdb A fiatalok hozzáállása az online álláskereséshez Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD. 
  Pásztóová Vivien, Bc. 1+EMPdm A kulturális sokszínűség vizsgálata felsőoktatási intézményekben Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD. 
      Gazdaságtudományok II. Menedzsment-Marketing szekció  
  Szerző(k) Kar/Szak A munka címe Témavezető
1 Baša Patrik – Bc. Sánta Kamilla, Bc. 2+EMPdm Nemzetközi összehasonlítás az Instagram üzleti profiljainak felhasználói megítéléséről (FTDK-ra javasolva) Dr. Habil. Ing. Machová Renáta, PhD.
2 Csinger Bence, Bc. 2+EMPdm A holnap küszöbén (FTDK-ra javasolva) PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD.
3 Fóthy Noémi, Bc. 1+EMPdm A zöld marketing hatása az egyetemista és középiskolás fogyasztókra (FTDK-ra javasolva) Mgr. Szabó Dávid, PhD.
  Szabó Eszter 3+PHMdb Gyakorlati marketing az online világban (FTDK-ra javasolva) PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD. 
  Magyar Réka, Bc. 1+EMPdm X,Y és Z generáció ruhavásárlási szokásai (FTDK-ra javasolva) Mgr. Szabó Dávid, PhD.
  Kovácsová Julianna, Bc. 2+EMPdm Egészséges táplálkozás – mi befolyásol minket döntésünkben (FTDK-ra javasolva) PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD. 
      Gazdaságtudományok III. Közgazdaságtan szekció  
  Szerző(k) Kar/Szak A munka címe Témavezető
1 Baša Patrik, Bc. 2+EMPdm Fortuna szekerén okosan ülj (FTDK-ra javasolva) PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD.
2 Szigeti Szilárd, Bc.  2+EMPdm Az érték alapú egészségügy lehetőségeinek vizsgálata Magyarországon menedzseri szemmel (FTDK-ra javasolva) Dr. Gaál Péter, PhD.
3 Trunka Vivien, Bc. 1+EMPdm A devízaárfolyam kockázatkezelés módszerei (FTDK-ra javasolva) Mgr. Szabó Barnabás 
  Busánszki Viktor, Bc. 2+EMPdm A bizalom gazdasági jelentősége (FTDK-ra javasolva) Prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc. 
  Pásztóová Bianka, Bc.  – Jankovičová Renáta, Bc.  2+EMPdm Selye János Egyetem diákjainak pénzügyi biztonsága (FTDK-ra javasolva) Prof. Dr. Józsa László, CSc. 
  Csuhajová Allžbeta, Bc. 2+EMPdm GDP vagy GNH(Gross National Hapiness)  Prof. Dr. Bencsik Andrea, PhD.
  Mészáros János 1+PHMdb A LEGO mint cég és befektetés  Mgr. Szabó Barnabás
      Történelemtudományi szekció  
  Szerző(k) Kar/Szak A munka címe Témavezető
1 Szepessyné Judik Dorottya 1Dded Oktatás és társadalmi mobilitás a Felvidéken élő siketek körében (FTDK-ra javasolva) Dr.habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
2 Vass Gábor, Bc.  2B-HIdm15 A török kori Komárom és török-magyar kapcsolatok
a 16. században Takáts Sándor munkáiban (FTDK-ra javasolva)
Dr. habil. Szarka László, CSc.
3 Varga József, Bc. 2MJ-HIdb15 Egy elfeledett vérengzés története – Buzita 1919 (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. Simon Attila, PhD.
  Albert Dávid 2AJ-HIdb A hagyományőrzés értékei a pedagógiában (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD.
  Ješová Rebecca 2MJ-HIdb15 A pogány örökség újjáéledése (FTDK-ra javasolva) Dr.habil. Szarka László, CsC.
  Kiss Enikő 2AJ-HIdb15 A K.n.K. flotta története 1914-től 1918-ig Dr.habil. Szarka László, CsC.
      Nyelv-és irodalomtudományi szekció  
  Szerző(k) Kar/Szak A munka címe Témavezető
1 Belák Ľudovít, Bc.  2SJ-AJdm15 Using Literatury Texts to Teach Language in the EFL Classroom (FTDK-ra javasolva) PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
1 Ollé Tamás, Bc.  2MJ-HIdm15 Párhuzamos világok és időutazás spekulatív fikciós művekben (FTDK-ra javasolva) PaedDr. Baka Patrik, PhD.
3 Nagyová Florina, Bc.  2AJ-NJdm15 The Role of Memory in selected works of Kazuo Ishiguro (FTDK-ra javasolva) PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
  Károly Zsolt, Bc. 2MJ-Kdm15 Irodalom és szerepjáték  H. Nagy Péter, PhD.
  Kiss Orsolya 3AJ-HIdb15 Depictim racism in the selected novels of Harper Lee – Zobrazenie rasizmu vo vybraných románoch Harper Leeovej PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
      Biológia-és kémia tudományi szekció  
  Szerző(k) Kar/Szak A munka címe Témavezető
  Borovicza Boglárka, Bc. -Reménység Dániel, Bc.  2B-CHdm18 Gyümölcsfajták gyökbefogó aktivitásának mérése és értékelése (FTDK-ra javasolva) Mgr. Szarka Katarína, PhD.
  Bóna Henrieta, Bc. 4B-MJdm15 Testösszetétel mérés a SJE hallgatói körében (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
      Neveléstudományi szekció  
  Szerző(k) Kar/Szak A munka címe Témavezető
1 Reháková Tünde, Bc. 2UPVdm15 Mérlegen a kisiskolák (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. Szarka László, CSc.
2 Modrová Eva 3B-Mdb15 Ellenőrzés és értékelés a matematikaoktatásban – érettségi vizsga Komármban és Révkomáromban (FTDK-ra javasolva) Mgr. Szvitek Szilárd
3 Nagyová Krisztína 3CH-Mdb15 Endotern és exoterm kísérletek vizualizációja (FTDK-ra javasolva) Mgr. Szarka Katarína, PhD.
  Annuš Norbert, Bc. 2M-Idm15 Matematikai függvények vizualizálása az oktatásban (FTDK-ra javasolva) Ing. Takáč Ondrej, PhD.
  Járosiová Stela 3PPdb15 Kodály Zoltán életének és munkásságának szlovákiai vonatkozásai (FTDK-ra javasolva) Mgr. Orsovics Yvette, PhD.
  Sýkora Hernády Katalin, Bc. 2UPVdm15 Využitie aktivizujúcich metód na hodinách slovenského jazyka a slovenskej literatúry v predprimárnom vzdelávaní Dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD.
  Tóth Dániel 2M-Idb15 Digitális tananyag-feldolgozás kombinatorikából Mgr. Szvitek Szilárd
      Teológiai szekció  
  Szerző(k) Kar/Szak A munka címe Témavezető
1 Sebők János 5RTEdm15 Az átok két fajtája (Az —és az — kifejezések vizsgálata és összehasonlító  elemzése) (FTDK-ra javasolva) Mgr. Lévai Attila, PhD.
2 Nagy Krisztina 5RTEdm15 A Nábót történet jogi háttere (FTDK-ra javasolva) Prof. ThDr. Karasszon István, PhD.
3 Szabó János Bence 6RTEdm15 Jézus messiási ötudata a János 17-ben (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. Kókai Nagy Viktor, PhD.
  Fazekasné Kummer Adél, Dr. 2RTEdm15 Vannak-e őrző angyalaink? (FTDK-ra javasolva) Prof. ThDr. Karasszon István, PhD.
  Schwancer Pál 3RTEdm15 IKT a hittanoktatásban (FTDK-ra javasolva) ThDr. Szénási Lilla, PhD.
  Koncz Eszter 4RTEdm15 Isten gondviselésének aspektusai (FTDK-ra javasolva) Prof. Dr. Kovács Ábrahám
  Petheő Attila 2TEdd15 A komáromi Református Tanítóképző-Intézet története (FTDK-ra javasolva) ThDr. Somogyi Alfréd, PhD.
  Hornyáková Enikő 4RTEdm15 A komáromi Református Tanítóképző-Intézet története -Pál alopágoszi beszéde Dr. habil. Kókai Nagy Viktor, PhD.
  Almási Jenő Attila 1RTEdm15 Református Ébredés és az elmúlt nyolcvan év Kegyességi irányzatai Mgr. Lévai Attila, PhD.