Sekcie – Szekciók

Szekció: Nyelv- és irodalomtudományi szekció
Szekcióelnök: prof. PhDr. Alabán Ferenc, CSc.
Elérhetőség: alabanf@ujs.sk
Bíráló Bizottság: prof. PhDr. Alabán Ferenc, CSc.
  Dr. habil. T. Litovkina Anna, PhD.
  Mgr. Bugár Gergely
  Simon Szabolcs, PhD. (Póttag)
   
Szerző(k) A munka címe
1. Bc. Balasková Kinga A clown és a bohóc identitásképző funkciója az irodalomban
2. Bese Anikó The proper name translation in the Game of Thrones series
3. Edmár Attila Egy népmese variánsai a szájhagyománytól a mozgóképig – A Békakirály példája
4. Gyengeová Veronika Poetry slam „The death of art”
5. Leczo Bence Narratívaképzés az irodalomban és a videojátékokban
6. Urban Ladislav A Hip-hop szubkultúra és a Rap mint költészet
7. Bc. Vida Barbara Amikor Sztálingrád suttog hozzád (Lőrinczy Judit Ingókövek című regényének elemzése és lehetséges szerepe az oktatásban)

Szekció: Gazdaságtudományi szekció
Szekcióelnök: prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.
Elérhetőség: bencsika@ujs.sk
Bíráló Bizottság: prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.
  PhDr. Antalík Imrich, PhD.
  Mgr. Szabó Dávid
  Ing. Machová Renáta, PhD. (Póttag)
   
Szerző(k) A munka címe
1. Bc. Győző Réka Falusi turizmus fejlesztése Búcs környékén
2. Bc. Illés Tamás Helyi kereskedelem – primér kutatás Kamocsa községben
3. Krupánszki Kornél Kamat, infláció – gazdasági problémák okai
4. Sánta Kamilla Termékmegjelenítés – korunk leghatásosabb reklámformája (?)
5. Bc. Szeif Attila A rendszerváltás gazdasági hatásainak elemzése a visegrádi országok példáján keresztül

Szekció: Társadalomtudományi szekció
Szekcióelnök: prof. Dr. Tóth Péter, PhD.
Elérhetőség: tothp@ujs.sk
Bíráló Bizottság: prof. Dr. Tóth Péter, PhD.
  Dr. habil. Mgr. Popély Árpád, PhD.
  Bc. Spitznágelová Cyntia
  Dr.habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD. (Póttag)
   
Szerző(k) A munka címe
1. Ágh Barbara Térbeli tájékozódás fejlesztése óvodások körében a tájékozódási futópálya alkalmazásával
2. Bc. Huďár Zoltán Az Európai Unió válasza az új globális kihívásokra – migráció
3. Bc. Martinovics Ján A Sirály Kollégium, avagy milyenek vagyunk valójában
4. Bc. Nagy Tibor Digitális tananyagok a történelemoktatásban
5. Nagyová Anna – Tóthová Emese Az óvodáskorú gyermekek táplálkozási és mozgásos szokásainak vizsgálata
6. Bc. Pataki Tomáš Csehszlovák – Szír kapcsolatok a hidegháború első felében és azok megjelenése a sajtóban
7. Rehák Tünde Iskola a határon – az asszimiláció hatása a galántai iskola elmúlt tíz évének tekintetében
8. Vass Gábor A kenutól az óceánjárókig, a hajózás fejlődésének története
   

Szekció: Teológiai szekció
Szekcióelnök: prof. ThDr. Kocsev Miklós, PhD.
Elérhetőség: kocsevm@ujs.sk
Bíráló Bizottság: prof. ThDr. Kocsev Miklós, PhD.
  doc. PhDr. Molnár János
  Dr. Fazekas István
   
Szerző(k) A munka címe
1. Bc. Almásy Gergely Az Isteneszme különbsége a hitből és az önmagában vett tudásból
2. Deminger Orsolya A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Líceumban működő szociális napközi feltételrendszere és tevékenysége
3. Hornyák Enikő A „világ világossága” János evangéliumában
4. Nagy Krisztina A magyar parasztság halotti rítusai különösen Felvidéken és Erdélyben
5. Tóth Krisztián A rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium államosítása
6. Vadkerti Bálint A Dunántúl reformációja

Szekció: Természettudományi szekció
Szekcióelnök: Doc. RNDr. Filip Ferdinánd, PhD.
Elérhetőség: filipf@ujs.sk
Bíráló Bizottság: Doc. RNDr. Filip Ferdinánd, PhD.
  Doc. Ing. Huszár Jozef, DrSc.
  Bc. Némethová Nikoleta
  Mgr. Vargová Andrea, PhD. (Póttag)
   
Szerző(k) A munka címe
1. Bc. Berta Ladislav A vörösfülű ékszerteknős bonctani bemutatása
2. Bc. Csóka Márk A Raspberry Pi miniatűr számítógépben rejlő lehetőségek
3. Bc. Labanc Gergely Rácspont perkoláció szimulációja
4. Bc. Svitek Szilárd Matematikai tehetséggondozás a gimnáziumokban
5. Szabó László Dávid A kombinatorika és a valószínűségszámítás strukturális felépítésének áttekintése az általános iskolában
6. Bc. Szalai Dávid Interaktív játék az algoritmikus gondolkodás és problémamegoldás fejlesztésére
7. Bc. Szenczi Mária A kiválasztott póknemzettségek citogenetikai elemzése a theridiidae és linyphidae családoknál
8. Vargová Gabriela A Tornalján és környékén élő adoleszcens és felnőtt korosztály alvási szokásai
9. Vas Kinga Adatok Bátka környékének flórájához