TDK Egyetemi Forduló 2012/2013

Tudományos Diákköri Konferencia 
Egyetemi forduló

A SJE TDK bizottsága a SJE hallgatói számára meghirdeti a 2012/13 akadémiai évre a TDK egyetemi fordulót.
A konferencia az egyetem rektorának doc. RNDr. Tóth János, PhD. védnöksége alatt kerül megrendezésre.

Helyszín
Selye János Egyetem, Komárom
SJE Konferencia-központ (Hradná 21, 945 01 Komárno)

Időpont
2013. április 10.

A jelentkezés módja
A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat (az 1/2012-es rektori rendelet 2. számú melléklete) a TDK Bizottság elnökéhez kell eljuttatni
2013. február 28-ig.

A munka leadásának ideje és módja
A 1/2012-es rektori rendelet alapján megírt munkákat a rendeletben leírtak és a TDK Bizottság elnökének utasításai szerint kell leadni 2013. március 13-tól 2013. március 18-ig. A TDK munkákat 3 nyomtatott példányban és 1 elektronikus példányban- CD vagy DVD hordozón-szíveskedjenek eljuttatni az egyes szekciók elnökeihez. A TDK munkák bírálatait legkésőbb 3 nappal a TDK egyetemi fordulója előtt ugyanitt vehetik át!

Díjazás
Minden szekcióban a helyezését elérő hallgatók a SJE Ösztöndíjszabályzata 6. fejezetének 2d) pontja értelmében ösztöndíjban részesülnek, melyről az Egyetem Rektora dönt.

Szekciók

[dropdown_box expand_text=”a Gazdaságtudományok – Ekonómia szekció adatlapját” show_more=”Nyissa meg” show_less=”Zárja össze” start=”hide”]

  Szekció:

GAZDASÁGTUDOMÁNYOK – EKONÓMIA

  Szekcióelnök:

Ing. Zoltán Šeben, PhD.

  Elérhetőség: Menedzsment  Tanszék
GTK SJEHradná 2
Komárno 94501
sebenz@ujs.sk
     
 

Szerző(k)

A munka címe

1. Nagyová Monika, Belánszká Sandra Pézügyi intelligencia mérése egytemi hallgatók körében-összehasonlító kutatás
2. Rinkáčová Anabela Úspešnosť projektov – Projektek sikeressége
3. Benkóczká Bernadett, Vajkai Éva A fenntarthatóság és a fenntartható fogyasztás vizsgálata különböző országok egyetemistái körében
4. Nagyová Nikoleta Környezettudatos magatartás-fogyasztói és vállalati megközelítés
5. Bc. Csahó Rudolf Szlovákia és Magyarország adórendszerének összehasonlítása
6. Bc. Lelkesová Boglárka, Bc. Orisková Aranka Vállalatok tudásmenedzsment gyakorlata – Prax znalostného manažmentu v podnikoch

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”a Gazdaságtudományok – Menedzsment szekció adatlapját” show_more=”Nyissa meg” show_less=”Zárja össze” start=”hide”]

  Szekció:

GAZDASÁGTUDOMÁNYOK – MENEDZSMENT

  Szekcióelnök:

Ing. Végh Katalin, PhD.

  Elérhetőség: Közgazdaságtan  Tanszék
GTK SJEHradná 2
Komárno 94501
veghk@ujs.sk
     
 

Szerző(k)

A munka címe

1. Zatkalíkova Martina Analýza vplyvu Leadershipu v spoločnosti Doprastav Services s.r.o.
2. Buday Patrik A pénz beszél, a kutya hallgat
3. Bc. Czibula Ádám A gazdasági válság
4. Török Tomáš Szlovákia energia-függetlenségének és energia-politikájának elemzése
5. Geletová Viera, Šebedovská Viviána A non-profit szervezet két országban, avagy fiatalokkal való foglalkozás önkéntesekkel
6. Baráthová Kinga, Madarászová Ágnes Shockvertising-To je priveľa!    Shockvertising-Ez már sok!

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”a Matematikai és informatikai tudományok szekció adatlapját” show_more=”Nyissa meg” show_less=”Zárja össze” start=”hide”]

  Szekció:

Matematikai és informatikai tudományok

  Szekcióelnök:

RNDr. Árki Zsuzsanna, PhD.

  Elérhetőség: SJE Matematika Tanszék
Bratislavská cesta 3322
Komárno 94501
arkiz@ujs.sk
     
 

Szerző(k)

A munka címe

1. Csala Tamás A középiskolai felsőbb matematika szemléltetése
2. Szűcsová Patrícia Základy geometrie s matematickým softvérom geogebra
3. Sülei Csaba Modellezés a virtuális világokban
4. Szabó Roland Automatikus bizonyítás implementációja az 1.rendű logika felett
5. Bc. Kosztyu Gabriel Vyhýbanie prekážok pomocou mobilného robota
6. Dobosi Viktória Matematikai oktatóprogram készítése
7. Nagy András Animációk a formális nyelvek és automaták oktatásának támogatására
8. Allarám János Elektronikus alkalmazás a programozás tanítására
9. Bc. Plaunický Tamás Angol nyelv tanítását és tanulását támogató elektronikus alkalmazás
10. Tóth István Algoritmusok vizualizációja

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”a Nyelvtudományok szekció adatlapját” show_more=”Nyissa meg” show_less=”Zárja össze” start=”hide”]

  Szekció:

Nyelvtudományok

  Szekcióelnök:

PaedDr. Török Tamás, PhD.

  Elérhetőség: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
TKK SJE
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
torokt@ujs.sk
     
 

Szerző(k)

A munka címe

1. Bukaiová Melinda Angol nyelvi hatások a magyar nyelvben
2. Boczková Sivlia A magyar nyelv és irodalom tantárgy helyzete az alapiskola felső tagozatán
3. Torma Viktor The Effect of Video Games on the Foreign Language Vocabulary Expansion
4. Páldi Klaudia A Humanistic Approach to Language Learning and Teaching
5. Csánó Ernest Konzeption eines zweischprachigen lerner-fachwörterbuch für studenten und für Fachübersetzer
6. Bc. Mária Krastenicsová Slovenské Hungaricum-prepínania kódov v románe Határeset-Hraničný prípad od spisovateľa Péter Hunčík

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”az Irodalomtudományok szekció adatlapját” show_more=”Nyissa meg” show_less=”Zárja össze” start=”hide”]

  Szekció:

Irodalomtudományok

  Szekcióelnök:

PaedDr. Keserű József, PhD.

  Elérhetőség: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
TKK SJE
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
keseruj@ujs.sk
     
 

Szerző(k)

A munka címe

1. Zolczer Péter Death and Identity in Edgar Allan Poe´s “Eyes”
2. Baka Patrik Magyar földön Afrikában
3. Bc. Némethová Csilla, Bc. Bugár Gergely “Nincs erotizmus perverzió nélkül,…”
4. Bc. Plonický Tamáš Chuck Palahniuk: Harcosok klubja
5. Bc. Vízváryová Erika Beszélő nevek Rejtő Jenő regényeiben

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”az Óvópedagógia szekció adatlapját” show_more=”Nyissa meg” show_less=”Zárja össze” start=”hide”]

  Szekció:

Óvópedagógia

  Szekcióelnök:

Doc. RNDr. Part Edit, CSc.

  Elérhetőség: Óvó- és Tanítóképző Tanszék
TKK SJE
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
parte@ujs.skEzt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
     
 

Szerző(k)

A munka címe

1. Füsiová Katarína A Víz utcai óvodások helyből távolugrásainak változásai 2007 és 2012 között
2. Méhes Orsolya Szivacslabdát a kis kezekbe
3. Szabó Éva Hiper-és hipoaktivitás
4. Szabó Gábor Gyermeki nyelvfejlődés
5. Mihály Gabriel A szlovák természetjárók klubja
6. Harangozóová Brigita Hátgerinc-deformitás eredményeinek összehasonlítása a szőgyéni és köbölkúti óvodában
7. Süli Derzsi Mónika Bokasüllyedés mérése a gellei óvodában
8. Lelovics Éva Nyolc éves gyerek mozgásának mérése lépésszámlálóval
9. Pécsiová Katarína Pitný režim u detí v predškolskom veku na MŠ Marcelová

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”a Tantárgy pedagógia szekció adatlapját” show_more=”Nyissa meg” show_less=”Zárja össze” start=”hide”]

  Szekció:

Tantárgy pedagógia

  Szekcióelnök:

Doc. Német Mária Magdolna, CSc.

  Elérhetőség: Óvó- és Tanítóképző Tanszék
TKK SJE
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
nemeth@atif.hu
     
 

Szerző(k)

A munka címe

1. Berta László Florisztika és természetvédelmi kutatások a Dévényi tetőn
2. Valent Veronika A glaucoma kezelésésnek eredményessége a compliance függvényében
3. Bc. Ilon Ferenc A komáromi és az érsekújvári labdarúgó-utánpótlás nevelése
4. Bc. Némethová Csilla A herbartizmus kritikája Schoppenhauer pesszimista pedagógiája és Nietzsche kultúra elmélete tükrében
5. Varga Mária, Szilvás Dániel Az érzelmek tükrében

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”a Teológiai tudományok szekció adatlapját” show_more=”Nyissa meg” show_less=”Zárja össze” start=”hide”]

  Szekció:

Teológiai tudományok

  Szekcióelnök:

Mgr. Görözdi Zsolt, ThD.

  Elérhetőség: Gyakorlati Teológia Tanszék
RTK SJE
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
gorozdizs@ujs.sk
     
 

Szerző(k)

A munka címe

1. dr. Fazekas István “Ha a Fiú felszabadít…” (Az alkohol és a hit)
2. Molnár Zsuzsanna Pandi Ákos Kelta-wicca hagyományőrzők egyháza
3. Lénárt Tibor Élet-halál kérdése(Az exegetika válasza János iratai alapján)
4. Bobos Gergely Máté Hatalmat adott nekik
5. Mácsadi Tamás Totemizmus napjainkban
6. Kovácsné Smatarla Ibolya Császárnak, ami a császáré – kereszténység és polititka
7. Marci Márió Úvod do kalvinistickej politiky
8. Takács Klaudia Spolu alebo samostatne? (Situácia vzniku RKC na Slovensku v rokoch 1919-23)
9. Veszelovszkyová Angelika Mi értelme van annak, hogy megkeresztelkedünk? 1 Kor. 15,29

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”a Történelem tudományok szekció adatlapját” show_more=”Nyissa meg” show_less=”Zárja össze” start=”hide”]

  Szekció:

Történelem tudományok

  Szekcióelnök:

Doc. PhDr. Liszka József, PhD.

  Elérhetőség: Szociológia Tanszék
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
liszkaj@ujs.sk
     
 

Szerző(k)

A munka címe

1. Baka Patrik A család az első (?)
2. Hajdú András Az irreguláris egységek szerepe és fejlődése az oszmán-magyar határvidéken a 16-17. században
3. Antalicz Anikó A népoktatás tannyelvi alakulása Hont-megyében a dualizmus idején
4. Bálint Pál A szlovákiai magyar történelemtanárok viszonya az állami művelődési programhoz
5. Bc. Sakáč Roland Magyarországi parlamentizmus 1912-1913-ban. Választójogi csaták, belpolitikai viták az utolsó két béke évben.

[/dropdown_box]

 

2013. 4. 10. 08:30 – 09:00 Regisztráció SJE Konferenciaközpont
  09:00 – 09:15 Megnyitó Aula – SJE Konferenciaközpont
  09:20 – 13:00 Szekciók lebonyolítása

Gazdaságtudományok – Ekonómia / GTK – G207

Gazdaságtudományok – Menedzsment / GTK – G310

Nyelvtudományok / SZ7

Irodalomtudományok / SZ8

Matematikai és informatikai tudományok / K1

Óvópedagógia / K2

Tantárgypedagógia / K3

Teológiai tudományoK / RTK – E14

Történelemtudományok / SZ9

  14:30 Kiértékelés Aula – SJE Konferenciaközpont

 

A Gazdaságtudományok: az Ekonómia és a Menedzsment szekciók a GTK épületében  (Várút 21) lesznek megrendezve, a Teológiai tudományok szekció pedig a RTK épületében (Tiszti Pavilon). A további szekciók  programja a SJE Konferenciaközpontjában kerül megrendezésre. Minden résztvevőt szeretettel várunk szerda reggel a regisztrációnál a SJE Konferenciaközpontjában.