TDK Egyetemi Forduló 2009/2010

Tudományos Diákköri Konferencia
Egyetemi Forduló

A SJE TDK Bizottsága a SJE hallgatói számára meghirdeti a 2009/10 akadémiai évre a TDK egyetemi fordulóját.
A konferencia az egyetem rektorának Doc. RNDr. Tóth János, PhD. védnöksége alatt kerül megrendezésre.

Helyszín
Selye János Egyetem Komárom
SJE Konferenciaközpont

Időpont
2010. április 14.

A jelentkezés módja
A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat doc pdf (az 1/2010-es rektori rendelet 2. számú melléklete)
a TDK Bizottság elnökéhez kell eljuttatni
2010. március 24.-ig.

Szekciók
[dropdown_box expand_text=”a Gazdaságtudomány és történelem | Informatika | Magyar nyelv és irodalom | Neveléstudomány szekciók adatlapjait” show_more=”Nyissa meg” show_less=”Zárja össze” start=”hide”]

 
Szekció:

Gazdaságtudomány és történelem

  Szekcióelnök:

doc. PhDr. Liszka József, PhD.

  Elérhetőség: Neveléstudományi Tanszék
TKK SJE
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
liszkaj@selyeuni.sk
     
  Szerző(k) A munka címe
1. Berta Mátyás
Ištvánik Norbert
A Selye János Egyetem, mint társadalmivállalat a BSC tükrében
2. Gyurán Ágnes
Vincze Pál
Elfogyasztott jövő, avagy afogyasztói társadalom jelene
3. Bc. Horecsnyík Melinda Társadalmi csapdák
4. Bese László Egy komáromi május 1. a szigeti csataelfelejtett története
5. Válent Ákos Történelem a karikatúrákban.Kennedy elnök megjelenítése egy kommunista sajtótermékben
6. Czékusová Anita Egy eltűnt vallási közösségnyomában. Betekintés a madari zsidóság múltjába
7. Tömösközi Ferenc Egyházellenesség ésegyházstatisztika a csehszlovákiai református keresztényegyházban

 

     
     
  Szekció:

Informatika

  Szekcióelnök:

Ing. Czifra György, PhD.

  Elérhetőség: SJE Információs Szolgáltató Központ
Hradná 2
Komárno 94501
czifrag@selyeuni.sk
     
  Szerző(k) A munka címe
1. Csicsay Attila Vyhodnotenie písomných textov pomocoumetód digitálneho spracovania obrazov
2. Válent Ákos Dokumentumok elektronikus feldolgozása
3. Bc. Kasko József Háromszög, a számítógpestudásfejlesztés
4. Tóth Bertalan István Univerzális tudásfejlesztésreszolgáló programrendszer
5. Tóth Bertalan István Monte Carlo eljárás a lúdtalpértékelésére
6. Nagy Tamás Odlišná adaptácia internacionálnychtermínov v maďarčine a v slovenčine

 

     
     
  Szekció:

Magyar nyelv és irodalom

  Szekcióelnök:

Mgr. Mészáros Attila, PhD.

  Elérhetőség: Modern Filológia Tanszék
TKK SJE
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
meszarosa@selyeuni.sk
     
  Szerző(k) A munka címe
1. Farkasová Tünde Az órák és a Mrs. Dallowayintertextuális kapcsolatai
2. Bc. Pintérová Alexandra Szólásvizsgálat Kiskesziben
3. Fazekasová Sabína Magyar – szlovák nyelvhasználat kéthatárvárosban, Párkányban és Komáromban
4. Kiss Tímea Párhuzamos szövegvilágok teremtéseés léte a fantasy irodalomban
5. Szerdiová Ilona Frazeológiai vizsgálatok a Felső -Bodrogközben
6. Nagy Veronika Egy monoton egyperces értelmezése
7. Bc. Hegedűs Norbert “Ahogy a költő mondja, más úgysenki se mondja”
8. Bc. Folková Tímea Szóhasadás és paronímia a magyarnyelvben

 

     
     
  Szekció:

Neveléstudomány

  Szekcióelnök:

Doc. Ing. Albert Sándor, CSc. Dr.h.c.

  Elérhetőség: Neveléstudományi Tanszék
TKK SJE
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
velschitza@selyeuni.sk
     
  Szerző(k) A munka címe
1. Szabóová Mária Az iskolai táborok hatása asportturizmusra (Szenc és Jóka)
2. Bc. Navrátilová Tímea Szlovákiai tantervek sprotturizmusilehetőségei
3. Pállfy Štefan Szlovákia kerékpárturizmusa -kerékpárturizmus szokásvizsgálat a Dunaszerdahelyi régióban
4. Bc. Viktória Váradiová Az előítélet és a pedagógus
5. Dohoráková Mária Autizmus és fejlesztési lehetőségei
6. Anita Frievald A relációk fogalmának elmélyítéseinformatikai segédeszközökkel

[/dropdown_box]

Eredmények
[dropdown_box expand_text=”az Informatika | Magyar nyelv és irodalom | Gazdaságtudomány és történelem | Neveléstudomány szekciók eredményeit” show_more=”Nyissa meg” show_less=”Zárja össze” start=”hide”]

Informatikai szekció

Helyezés Név
1. Bc. Kaško Jozef
2. Bc. Valent Ákos
3. Bc. Csicsay Attila

Magyar nyelv és irodalom szekció

Helyezés Név
1. Bc. Hegedűs Norbert
2. Bc. Folková Tímea
3. Bc. Pintérová Alexandra

Gazdaságtudomány és történelem szekció

Helyezés Név
1. Bc. Berta Mátyás &
Bc. Ištvánik Norbert
2. Bc. Bese László
3. Bc. Gyuránová Ágnesa &
Bc. Vincze Pavel

Neveléstudományi szekció

Helyezés Név
1. Bc. Váradiová Viktória
2. Bc. Navrátilová Tímea
3. Bc. Pálffy Štefan

[/dropdown_box]