2020/2021

Tudományos Diákköri Konferencia

Egyetemi forduló

Az SJE TDK bizottsága meghirdeti a 2020/2021-es akadémiai évre a TDK egyetemi fordulóját

az SJE hallgatói számára.
A konferencia az egyetem rektorának védnöksége alatt kerül megrendezésre.

Időpont
2021. április 21.

Tervezett szekciók
Gazdaságtudományok
Neveléstudományok, biológiai tudományok
Történelemtudományok , nyelv- és irodalomtudományok
Teológiai tudományok

A jelentkezés módja
A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat 
az illetékes kar dékánjának kell eljuttatni
2021. március 17-ig.

A munka leadásának ideje
Az 5/2013-as rektori rendelet alapján megírt munkákat
a rendeletben leírtak és az egyes karok dékáni utasításai szerint kell elkészíteni
2021. március 31-ig.

A munkákat a hallgatók feltölthetik a tdk-svoc.ujs.sk/ weboldalra az egyetemi azonosítójukkal történt bejelentkezésük után

Díjazás
Minden szekcióban az első, második és harmadik helyezést elérő hallgatókat az SJE
Ösztöndíjszabályzatának 8. cikke 1. fejezetének b) pontja értelmében

az SJE rektora ösztöndíjban részesítheti.

Študentská vedecká odborná činnosť


UNIVERZITNÉ KOLO

Rada ŠVOČ UJS vypisuje pre akademický rok 2020/2021

univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS.
Konferencia sa koná pod záštitou rektora UJS.

Termín konania súťaže
21. apríla 2021.

Plánované  sekcie
Ekonomické vedy
Historické vedy, jazykové a literárne vedy
Pedagogické vedy, biologické vedy
Teologické vedy

Spôsob prihlasovania
Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné odovzdať dekanovi príslušnej fakulty UJS
do 17. marca 2021
a nahrať na webovú stránku tdk-svoc.ujs.sk/ .

Termín odovzdania prác
Prácu vypracovanú podľa Smernice č. 5/2013 o študentskej vedeckej odbornej činnosti UJS
je potrebné pripraviť podľa smernice a podľa pokynov dekanov fakúlt
do 31. marca 2021.

Ocenenie
Za prvé, druhé a tretie miesto v každej sekcii môže rektor UJS udeliť štipendium podľa
bodu b) odseku 1. článku 8 Štipendijného poriadku Univerzity J. Selyeho.