2010/2011

Tudományos Diákköri Konferencia Egyetemi forduló A SJE TDK bizottsága a SJE hallgatói számára meghirdeti a 2010/11 akadémiai évre a TDK egyetemi fordulót. A konferencia az egyetem rektorának Doc. RNDr. Tóth János, PhD. védnöksége alatt kerül megrendezésre. Helyszín Selye János Egyetem Komárom SJE Konferenciaközpont Időpont 2011. április 6. A jelentkezés módja A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat (az 1/2010-es rektori rendelet 2. számú melléklete) a TDK Bizottság elnökéhez kell eljuttatni 2011. március 16.-ig. Szekciók 

Szekció:

Idegennyelvi szekció

Szekcióelnök:

Mgr. Mészáros Attila, PhD.

Elérhetőség:

Modern Filológia Tanszék

TKK SJE Bratislavská cesta 3322 945 01 Komárno meszarosa[at]selyeuni.sk +421 35 3260 729

Szerző: A dolgozat címe:
1. Bc. Kecskésová Andrea Split Personality in the 19th and 20th Century Novels
2. Bc. Csóka Bálint 20th Century American Horror Tradition: from Lovecraft to King-Comparison
3. Németh Nikolas Self-Consciouness in the Picture of Dorian Gray through Lord Henry Wotton
4. Bc. Zsideková Kornélia Needs and Motivation in the Primary School English Lessons
5. Bc. Toma Csilla Konzipierung eines zweisprachigen medizinishen Wörterbuches

 

Szekció:

Informatikai és gazdaságtudományi szekció

Szekcióelnök:

Ing. Czifra György, PhD.

Elérhetőség:

SJE Informatikai Szolgáltató Központ

Hradná 2 945 01 Komárno czifrag[at]selyeuni.sk +421 35 3260 645

Szerző: A dolgozat címe:
1. Plaunický Tomáš, Torma Viktor Online diákközösség – alternatív terv a Selye János Egyetem információkezelésére
2. Bc. Kaško Jozef Adatbázis alapú online tesztelőrendszer
3. Bc. Valent Ákos Interaktív tananyagfejlesztés Delphi környezetben
4. Szoliková Eszter Turizmus a szlovák-magyar határtérségben
5. Benkóczka Bernadeta, Bugarová Bernadett, Deáková Flóra, Vajkai Éva A 21. század gazdasági válságának háttere és következményei
6. Czibula Ádám A globális gazdasági válság hatása a dél-szlovákiai régióra

 

Szekció:

Magyar nyelv és irodalom szekció

Szekcióelnök:

Prof. PhDr. Erdélyi Margit, CSc.

Elérhetőség:

 

Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

TKK SJE Bratislavská cesta 3322 945 01 Komárno erdelyim[at]selyeuni.sk +421 35 3260 761

Szerző: A dolgozat címe:
1. Bc. Kováčová Gabriela Akinek fontos annyira az anyanyelve az úgyis megőrzi mindenképpen…
2. Illés Attila A Dunaszerdahelyi járás helynevei
3. Bc. Hegedűs Norbert Modern mítoszok
4. Bc. Juhász Tomáš Emberi főemlősök a Silver és A majmok bolygója című regényekben
5. Bc. Szerdiová Ilona Kit tekintünk nemzeti írónak?

 

Szekció:

Neveléstudományi és sporttudományi szekció

Szekcióelnök:

Dr. h. c. doc. Ing. Albert Sándor, CSc.

Elérhetőség:

 

 

Neveléstudományi Tanszék

TKK SJE Bratislavská cesta 3322 945 01 Komárno velschitza[at]selyeuni.sk +421 35 3260 608

Szerző: A dolgozat címe:
1. Szaboová Mária Az iskolai táborok hatásai a sportturizmusra Szencen és Jókán
2. Pálffy Štefan Szlovákia kerékpárturizmusa
3. Szafian Attila Sportturizmus Komáromban
4. Szuri András Innováció a téli sportok fejlődésében
5. Bc. Valent Ákos Puskázási szokások felmérése a középiskolás diákok körében
6. Bc. Jančárová Viktória Nevelési problémák az alap- és középiskolákon

[/dropdown_box] [dropdown_box expand_text=”a Történettudományi szekció adatlapját” show_more=”Nyissa meg” show_less=”Zárja össze” start=”hide”]

Szekció:

Történettudományi szekció

Szekcióelnök:

Mgr. Popély Árpád, PhD.

Elérhetőség:

 

 

Történelem Tanszék

TKK SJE Bratislavská cesta 3322 945 01 Komárno poparpad[at]gmail.com +421 35 3260 885

Szerző: A dolgozat címe:
1. Bc. Bajcsiová Ildikó Szlovák-magyar vegyes házasságok gyakorlata (Észak-) Komáromban
2. Bc. Bényiová Klaudia Egy szlovákiai magyar történelemtankönyv imagológiai analízise
3. Bóna Ladislav Nógrád megye nyelvhatára
4. Hajdú András A bányavárosi főkapitányság déli védelmi vonala
5. Marosiová Renáta Martin Luther tevékenysége – A reformáció kialakulása
6. Bc. Tömösközi František A komáromi református gyülekezet lélekszámának alakulása és annak megjelenése az anyakönyvek tükrében
7. Öllősová Alžbeta Jézus perének politikai háttere

[/dropdown_box] Eredmények [dropdown_box expand_text=”az Eredményeket” show_more=”Nyissa meg” show_less=”Zárja össze” start=”hide”]

Informatikai és gazdaságtudományi szekció

Helyezés Név
1. Bc. Kaško Jozef
2. Szoliková Eszter
3. Czibula Ádám

Magyar nyelv és irodalom szekció

Helyezés Név
1. Bc. Hegedűs Norbert
2. Bc. Juhász Tamás
3. Illés Attila

Történettudományi szekció

Helyezés Név
1. Bc. Bényiová Klaudia
2. Öllősová Alžbeta
3.megosztott helyezés Bóna Ladislav Hajdú András

Neveléstudományi és sporttudományi szekció

Helyezés Név
1. Bc. Valent Ákos
2. Szabó Mária
3. Szafian Attila

Idegennyelvi szekció

Helyezés Név
1. Bc. Csóka Bálint
2. Bc. Toma Csilla
3. Bc. Kecskésová Andrea