Irányelv

A SJE hallgatóinak tudományos tevékenységére vonatkozó irányelv

A tudományos diákköri munka célja, hogy a hallgatókat a kreatív tudományos vagy szakmai munkára sarkallja, növelje motivációjukat a tanulmányi szakjukon belüli több ismeretszerzésre és nagyobb elmélyülésre, segítse a tehetségük fejlődését, és további fórumot teremtsen tudományos eredményeik prezentálására. A további feltételeket a következő rendelet határozza meg:

A SJE tudományos diákköri konferenciáról szóló irányelve

TDK jelentkezési lap

Előlap és a munka ajánlott szerkezete

Pályázati kiírás
Tudományos Diákköri Konferencia 2020/2021 – Egyetemi forduló