Smernica – Irányelv

Cieľom vedeckej aktivity študentov je podnietiť študentov k tvorivej vedeckej alebo odbornej činnosti, zvýšiť motiváciu prehĺbením poznania v oblasti vlastného študijného odboru, podporiť rozvoj ich nadania a umožniť im prezentáciu výsledkov na ďalších vedeckých fórach.

Smernica UJS o študentskej vedeckej odbornej činnosti

Prihláška na ŠVOČ

Vzor titulnej strany a odporúčaná štruktúra


A SJE hallgatóinak tudományos tevékenységére vonatkozó irányelv

A tudományos diákköri munka célja, hogy a hallgatókat a kreatív tudományos vagy szakmai munkára sarkallja, növelje motivációjukat a tanulmányi szakjukon belüli több ismeretszerzésre és nagyobb elmélyülésre, segítse a tehetségük fejlődését, és további fórumot teremtsen tudományos eredményeik prezentálására. A további feltételeket a következő rendelet határozza meg:

A SJE tudományos diákköri konferenciáról szóló irányelve

TDK jelentkezési lap

Előlap és a munka ajánlott szerkezete