Szekciók 2013/2014

Szekció:

INFORMATIKAI TUDOMÁNYOK SZEKCIÓ

Szekcióelnök:

RNDr. Árki Zsuzsanna, PhD.

Elérhetőség: Matematika és Informatika Tanszék
GTK SJE
Hradná 2
Komárno 945 01
arkiz@ujs.sk
Szerző(k) A munka címe
   
1. Básti László Személyi interjúk készítése számítógép segítségével
2. Nagy András Multimédiás tananyag a HTML nyelv oktatásának támogatására
3. Rácz Gábor Mikrokontrollerrel vezérelt rendszer kiválasztott fizikai mértékegységek mérésére
4. Szabó Roland Automaták szimulációja
5. Tóthová Edita, Oláh Sándor Számrendszerek és számok ábrázolása – tanulást támogató szoftver

 


 

Szekció:

GAZDASÁGTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ

Szekcióelnök:

Ing. Šeben Zoltán, PhD.

Elérhetőség: Menedzsment Tanszék
GTK SJE
Hradná 2
Komárno 945 01
sebenz@ujs.sk
Szerző(k) A munka címe
   
1. Ambrus Barnabás A televíziós szolgáltatások előfizetőinek preferenciái
2. Baková Dominika Versenyképes városok / Konkurencieschopné mestá
3. Bc. Buday Patrik Red bull – szárnyalás, sikeresség
4. Bc. Geletová Viera Malé a stredné podniky na Slovensku a ich vplyv na hospodársku konkurencieschopnosť
5. Menyhárt Adrienn Rola virtuálnych peňazí bitcoin v každodennom živote – A bitcoin virtuális pénz szerepe a mindennapi életben
6. Méri Tamás A magánszféra és a közszféra humánerőforrás menedzsment gyakorlata közötti hasonlóságok és különbségek Közép-Európában/td>
7. Oroszová Aneta A német működőtőke hatása Szlovákia autóiparára / Vplyv nemeckého prevádzkového kapitálu na slovenský automobilový priemysel

 


 

Szekció:

IRODALOM- ÉS NYELVTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Szekcióelnök:

PaedDr. Török Tamás, PhD.

Elérhetőség: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
TKK SJE
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
torokt@ujs.sk
Szerző(k): A munka címe:
   
1. Baka L. Patrik Poszthumán metamorfózisok
2. Dobai Eszter The Individual Conscioussness in Virginia Woolf´s Short Stories
3. Gužáková Klaudia Az Irodalmi Szemle története
4. Sátorová Veronika Keresztény elemek J.R.R.Tolkien A gyűrűk ura c. művében
5. Rencésová Ildikó Jazykovedné príručky Antona Halúzku a Františka Mrázaa ich inovácie
6. Takács Flórián The Analysis of Names in The Crying of the lot 49
7. Takáč Dávid Postmodernism in Woody Allen´s Short Stories
8. Závodszki András Krúdy Gyula: Asszonyságok díja c. művének elemzése

 


 

Szekció:

PEDAGÓGIAI TUDOMÁNYOK ÉS ÓVÓPEDAGÓGIA SZEKCIÓ

Szekcióelnök:

Doc. Dr. Németh Mária Magdolna, CSc.

Elérhetőség: Óvó- és Tanítóképző Tanszék
TKK SJE
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
mianemeth22@gmail.com
Szerző(k) A munka címe
   
1. Füsi Katarína Motoros képességek mérése második gyermekkorban(összehaonlítás a születési évszak alapján)
2. Harangozóová Brigita A hátgerinc deformitásának gyakorisága
3. Leczkési Gabriel Az IKT hatása a tanulók egészségére
4. Potfay Regina Óvodások mozgásgyakoriságának méréselépésszámláló segítségével
5. Süli Derzsi Mónika Bokasüllyedés mérése és eredményeinek elemzésealsó tagozatos kisdiákok körében
6. Tóthová Lilla Adatok Búcs flórájának ismeretéhez
7. Zsolnay Aranka Az autizmusról

 


 

Szekció:

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ

Szekcióelnök:

Doc. Simon Attila, PhD.

Elérhetőség: Történelem Tanszék
TKK SJE
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
simona@ujs.sk
Szerző(k) A munka címe
   
1. Almásy Gergely Tudomány – történelem – szabadság
2. Baka L. Patrik Szlovákiai magyarok az EP és a sajtó színpadán
3. Bencze Dávid A szlovák-magyar viszony szituációs játék tükrében
4. Hajdú András Beniczky Lajos és a felvidéki száguldó csapatok
5. Nagy Michal A Limes Romanus észak-pannóniai része és a Celemantia
6. Sakáč Roland Politikai válság és nemzetiségi pártok

 


 

Szekció:

TEOLÓGIAI TUDOMÁNYOK SZEKCIÓ

Szekcióelnök:

Prof. ThDr. Kocsev Miklós, PhD.

Elérhetőség: Gyakorlati Teológia Tanszék
RTK SJE
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
miklos.kocsev@gmail.com
Szerző(k) A munka címe
   
1. Bobvos Gergely Máté A hit általi gyógyítás bibliai alapjai
2. dr. Fazekas István Lehetséges-e a halottakért megkeresztelkedni?
3. Kalocsai Tamás Az utolsó ítélet egyes aspektusai
4. Pospíšil Miklós A gyülekezet-építés néhány koncepciója
5. Vásárhelyi Bálint Márk Krisztus visszajövetele és a millenium

Vélemény, hozzászólás?