Szekciók

Szekció: Gazdaságtudományok
Szekcióelnök: prof. Dr. Józsa László, CSc.
SJE GTK
Elérhetőség: Közgazdaságtan Tanszék
Hradná 21
945 01 Komárno
antaliki@ujs.sk
Szerző(k) A munka címe
1. Bittera Réka Felhasználók vagy vevők? – Közösségi média az üzleti életben
2. Csereová Angelika Az 50 év feletti korosztály vásárlási szokásainak elemzése
3. Mgr. Duba Attila Foglalkoztatási formák a 21. században – a Lévai járás
4. Bc. Halasi Dániel Marketing irányzatok bemutatása az Adidas vállalaton keresztül
5. Bc. Moravčíková Annamária Az adóparadicsomok jelenléte a világgazdaságban
6. Bc. Petrák Tibor Induló vállalkozás üzleti terve
7. Bc. Stirber Tomáš Az EU és Kína közti kereskedelem elemzése
8. Bc. Szabóová Cyntia HR problémák az Y és a Z generáció munkaerőpiaci megjelenésében Szlovákiában
9. Bc. Vlacseková Dominika Motivációs eszközök vállalati gyakorlata
10. Zsigmond Tibor Az online kupónos vásárlás elterjedése hazánkban
Szekció: Matematikai- és informatikai tudományok
Szekcióelnök: RNDr. Árki Zuzana, PhD.
SJE GTK
Elérhetőség: Matematika és Informatika Tanszék
Hradná 21
945 01 Komárno
arkiz@ujs.sk
Szerző(k) A munka címe
1. Bc. Bede Zsolt Multimediális kézikönyv a Blender 3D grafikus programhoz
2. Bc. Czibor Csaba Történelem oktatását támogató interaktív játék
3. Jakab Csaba Kávéházi kiszolgáló rendszer
4. Bc. Labanc Gergely A részecske bolyongásának szimulációja
5. Bc. Leckési Gabriel Alkalmazás LEGO EU3 vezérlésére
6. Mgr. Tóthová Edita Elektronikus tansegédeszköz – Gerincesek
Szekció: Nyelv- és irodalomtudományok
Szekcióelnök: prof. PhDr. Alabán František, CSc.
SJE TKK
Elérhetőség: Magyar Nyelv- és Irodalom Tanszék
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
alabanf@ujs.sk
Szerző(k) A munka címe
1. Bc. Balasková Kinga A cirkuszu elemek és egyéb motívumok megjelenése
válogatott művek alapján
2. Bc. Baloghová Alexandra Milyen az a világ, amit csak neked építenek meg?
3. Bc. Baluška Garamvölgyi Szilvia Hátrányos helyzetű roma tanulók szövegtevékenységekben
megmutatkozó problémái
4. Mgr. Banai Tóth Enikő Phraseologische äquivalenz auf system- und textebene
5. Bc. Juhosová Silvia Aspects of the standardisation of the english language
6. Kálmánová Cyntia Personal and public identity in Sylvia Plathś The bell jar
7. Leczo Bence Disztópiák a videójátékok világában
8. Bc. Monozlai Flóra Bartók arc poeticaja az irodalom tükrében
9. Bc. Sárik Éva Az újraírás mint metamorfózis és teremtés a kortárs irodalomban.
10. Bc. Sátor Veronika A magyar néphagyományok megjelenése Kleinheincz Csilla műveiben
11. Szineková Katarína Female Characters in the Short Stories of James Joyce
12. Vida Barbara A kortárs magyar fantasy női vonulata
Szekció: Történelem- és neveléstudományok
Szekcióelnök: Mgr. Popély Árpád, PhD.
SJE TKK
Elérhetőség: Történelem Tanszék
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
popelya@ujs.sk
Szerző(k) A munka címe
1. Ágh Barbara A tájékozódási akadálypálya alkalmazásának lehetőségei az óvodában
2. Bc. Balódi István Bűnözés Dunaszerdahelyen és környékén 1913-ban
3. Bc. Bencze Dávid A magyarok és szlovákok múltjának újraértelmezése
a közös emlékezeti helyek tükrében
4. Gaálová Veronika Katonai nevelés és az utánpótlás kérdése a II. világháború
utolsó szakaszában – adalékok a csallóközi leventemozgalom történetéhez
5. Bc. Jakabová Henrietta Tanítási órákon kívüli tevékenységek szerepe a kreativitás fejlesztésében kisiskolás korban
6. Macsali Rita Háborús levelek és naplók. Front és hátország kapcsolata
az első világháborúban
7. Nagy Tibor Képességfejlesztő feladatok történelemből
8. Bc. Svitek Szilárd Iskolaválasztás a komáromi, érettségi előtt álló középiskolások körében
Szekció: Biológiai és kémiai tudományok
Szekcióelnök: Mgr. Szarka Katarína, PhD.
SJE TKK
Elérhetőség: Kémia Tanszék
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
szarkak@ujs.sk
Szerző(k) A munka címe
1. Bc. Berta Peter Talajfelszini pókok vizsgálata
a komáromi öregvár földsáncain
2. Bc. Dancsa Dániel A vitiligo biológiája és genetikája
3. Bc. Duborszká Petra A SJE hallgatóinak szabadidős tevékenységei és azok
egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata
4. Bc. Marcinová Melinda Abortusz, mint etikai probléma
5. Némethová Nikoleta A C-vitamin tatalmának meghatározása friss paprikában
6. Vargová Gabriela Egyetemi hallgatók alvás-élettani vizsgálata
Szekció: Teológiai tudományok
Szekcióelnök: prof. ThDr. Karasszon István, PhD.
SJE RTK
Elérhetőség: Ószövetségi Tudományok Tanszéke
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
karasszoni@ujs.sk
Szerző(k) A munka címe
1. Bartha Katalin Diakónia haldoklók között
2. Bobvos Gergely Máté Gyógyítás az egyházi gyakorlatban
3. Dr. Fazekas István A levirátus összehasonlítása a magyar és európai jogrendszerben
4. Kovácsné Smatarla Ibolya Az öngyilkosság
5. Pospíšil Miklós A kálvini egyházértelmezés

Vélemény, hozzászólás?