Sekcie – Szekciók

  Szekció Matematikai és informatikai tudományok szekciója  
Szerző neve Szak Munka címe Témavezető
Benkő Alexander, Bc. AIdm1 Fóliasátor öntözésének és klímájának online vezérlése Ing. Takáč Ondrej, PhD
Bukor František 3+AIdb3 Talajmenti fagyok érzékelése Arduino segítségével Ing. Takáč Ondrej, PhD.
Izsák Tilla, Bc. 2AIdm1 Kriptovaluta elemzése és előrejelzése SVM gépi tanuló algoritmussal Marák László, PhD.
Orova Pál 3+AIdb3 Hangalapú sebességmérés a gépjárműveknél Ing. Takáč Ondrej, PhD.
Telek Gábor 3+AIdb3 Webes matematikai játékok gyüjteménye PaedDr. Végh Ladislav, PhD. 
       
  Szekció Gazdaságtudományok szekciója  
Boros Aranka 3+PHMdb1 A desztinációk vonzerejének növelése Mgr. Baša Kamilla
Czókolyová Angelika, Bc. 2+EMPdm1 Munkahelyi változások a koronavírus árnyékában Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD. 
Esseová Monika, Bc. 2+EMPdm1 21. századi digitális kompetenciák munkavállalói szemmel Dr. habil. Ing. Machová Renáta , PhD.
Kürthy Krisztián 3+PHMdb6a Vásárlói szokások vizsgálata a környezetkímélés tükrében Dr. habil. Ing. Machová Renáta , PhD.
Marča Roland, Bc. 1+EMPdm5 A koronavírus-járvány hatása a mikro-, kis- és középvállalkozásokra a vevőközpontúság jegyében PhDr. Kahler Korcsmáros Enikő, PhD.
Szabó Eszter, Bc. 2+EMPdm3 A kis- és középvállalkozások marketing tevékenységének vizsgálata a pandémia idején PhDr. Kahler Korcsmáros Enikő, PhD.
Zsolnaiová Viktória, Bc.-Ternyilaová, Laura, Bc. 1+EMPdm5, 1+EMPdm2 Koronavírus és a munkahelyi stressz kapcsolatának elemzése Felvidéken Dr. habil. Ing. Karácsony Péter , PhD. 
       
  Szekció Humántudományok szekciója  
Eleková Rebeka, Bc. 2UPVem15 „Ki olvas, étékre lel”. Olvasóvá nevelés két nyugat-szlovákiai iskola alsó tagozatán Mgr. Istók Vojtech, PhD.
Mézesová Vivien 3MJ-AJdb15 Christoph Ransmayr: Az utolsó világ Dr.habil.PaedDr. Keserű József, PhD. 
Vargová Krisztina, Bc. 2UPVem15 „A mindig mindig rövid i”. Helyesírás-tanítás két nyugat-szlovákiai alapiskola alsó tagozatán Mgr. Istók Vojtech, PhD.
Járosiová Stela, Bc. 2UPVdm15 Tanítónők a 21. századi alapiskolákban prof. Dr. Ambrus Attila Józsefné Katalin, DSc.
Otilová Petra 3PPeb151 A matematika és a zenei nevelés kapcsolata Mgr. Svitek Szilárd
Samu Lilla 2MJ-Kdb15 Zelk Zoltán meséinek alkalmazhatósága tanulásban akadályozott diákok fejlesztésében PaedDr. Török Tamás, PhD.
Engelová Enikő, Mgr. 2DDdd A két világháború közötti csehszlovákiai magyar történelemtankönyvek didaktikai koncepciója Dr. habil. Simon Attila, PhD. 
Korpás Árpád, Mgr. 2DDed Berzeviczy Albert oktatáspolitikájának értékelése a Nyugatmagyarországi Hiradó napilapban (1903–1905) Dr. habil. Szarka László, CSc.
Schéda Viktória Kitti 2AJ-HIdb15 Bábamesterség a XVIII. századi Magyar Királyságban. A bábák tevékenységének szabályozásától a bábaképzés intézményesítésig Dr. habil. Szarka László, CSc.
Vargová Kristína, Mgr. 1DDdd A kommunisták hatalomra jutása Csehszlovákiában – a témakör megjelenése a történelemtankönyvekben Mgr. Popély Árpád, PhD.
       
  Szekció Teológiai tudományok szekciója  
Almási Jenő Attila 3RTEdm15 Jézus Krisztus és a Szentírás Etikája a családon belüli kommunikáció területén, a 21. századunkban is meghatározott módon, Isten jelenlétében, Szentlélek vezetésében Mgr. Pólya Katarína, PhD.
Gurányi Kristián 3RTEdm15 A kiválasztásra, eleve elrendelésre vonatkozó teológiai fogalmak Pál apostolnál Dr. habil. Kókai Nagy Viktor, Ph.D.
Kanczler Balázs, Bc. 1MDSSdm1 A börtönlelkészi szolgálat kialakulásának vizsgálata a XIX. századi Magyar Királyságban ThDr. Szénási Lilla PhD.
Krizsanová Lívia 2RTEdm15 FOGVATARTOTTAK – SZERFÜGGŐSÉG, RÁCSOK, REMÉNY PaedDr. Strédl Terézia, PhD.
Deminger Orsolya 1TEdd1 Ahol a történetek összeérnek…Adalékok Tisza István meggyilkolásának történetéhez Mgr. Lévai Attila, PhD.
Somogyi Máté 4RTEdm15 Online istentisztelet. Egy gyülekezet gyakorlata és annak hatásvizsgálata a Covid-19 miatti tiltások idejéből ThDr. Szénási Lilla, PhD.