2013/2014

Tudományos Diákköri Konferencia

Egyetemi forduló

 

A SJE TDK bizottsága meghirdeti a 2013/2014-es akadémiai évre a TDK egyetemi fordulóját a SJE hallgatói számára.

A konferencia az egyetem rektora, doc. RNDr. Tóth János, PhD. védnöksége alatt kerül megrendezésre.

Helyszín

Selye János Egyetem, Komárom

SJE Konferencia-központ (Hradná 21, 945 01 Komárno)

Időpont

2014. április 9.

A jelentkezés módja

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat (az 5/2013-as rektori rendelet 1. számú melléklete)

az illetékes kar dékánjának kell eljuttatni

2014. március 5-ig.

 

A munka leadásának ideje

5/2013-as rektori rendelet alapján megírt munkákat

a rendeletben leírtak és az egyes karok dékáni utasításai szerint kell leadni

2014. március 19-ig az egyes karok Dékáni Hivatalában.

Díjazás

Minden szekcióban az első, második és harmadik helyezést elérő hallgatók a SJE Ösztöndíjszabályzata 6. fejezetének 2 d) pontja értelmében ösztöndíjban részesülnek.

 


 

Študentská vedecká odborná činnosť

UNIVERZITNÉ KOLO

 

Rada ŠVOČ UJS v Komárne vypisuje pre akademický rok 2013/2014 univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS.

Konferencia sa koná pod záštitou rektora UJS, doc. RNDr. Jánosa Tótha, PhD.

Miesto konania

Univerzita J. Selyeho v Komárne

Konferenčné centrum UJS (Hradná 21, 945 01 Komárno)

Termín konania súťaže

9. apríl 2014

Spôsob prihlasovania

Vyplnenú a podpísanú prihlášku (Príloha č.1. smernice č. 5/2013 o študentskej vedeckej odbornej činnosti UJS) je potrebné odovzdať dekanovi príslušnej fakulty UJS do

do 5. marca 2014.

Termín odovzdania prác

Prácu vypracovanú podľa smernice č. 5/2013 o študentskej vedeckej odbornej činnosti UJS

je potrebné odovzdať podľa smernice a podľa pokynov dekanov fakúlt

do 19. marca 2014 na dekanáty príslušných fakúlt.

Ocenenie

Za prvé, druhé a tretie miesto výhercom každej sekcie bude udelené štipendium podľa odseku 2 d) článku 6 Štipendijného poriadku Univerzity J. Selyeho v Komárne.