Vedecká aktivita študentov 2016/2017– Univerzitné kolo

Zloženie Rady ŠVOČ

Predseda: RNDr. József Bukor, PhD.
Členovia: RNDr. Peter Csiba, PhD.
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mgr. Attila Lévai, PhD.
Kamilla Sánta
Tajomník: Adrienn Hernády

Kontakt:

Rada ŠVOČ UJS
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
Slovensko
RNDr. József Bukor, PhD. – predseda  rady ŠVOČ UJS

035/3260 693

bukorj@ujs.sk

Adrienn Hernády – tajomníčka rady ŠVOČ UJS

035/3260 659

hernadya@ujs.sk

 


 

Tudományos Diákköri konferencia 2016/2017 – Egyetemi forduló

A Tudományos Diákköri Bizottság összetétele

Elnök:  RNDr. Bukor József, PhD.
Tagok: RNDr. Csiba Péter, PhD.
Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Mgr. Attila Lévai, PhD.
Sánta Kamilla
Titkár: Hernády Adrienn

Elérhetőség:

SJE – Tudományos Diákköri Bizottság
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
Slovensko

RNDr. Bukor József, PhD. –  A Tudományos Diákköri Bizottság elnöke

035/3260 693

bukorj@ujs.sk

Hernády  Adrienn – A Tudományos Diákköri Bizottság titkára

035/3260 659

hernadya@ujs.sk.