Egyetemi forduló

Szekció   Gazdaságtudományok I.Menedzsment-HR szekció  
Ssz. Szerző(k) Kar/Szak A munka címe Témavezető
1. Esseová Mónika 3+PHMdb A diákok motivációs tényezőinek analízise továbbtanulási kontextusban Dr. Habil. Ing. Machová Renáta, PhD.
2. Fónad Boglárka, Bc. 2+EMPdm Alkalmazottak munkahelyi elégedettségét befolyásoló tényezők vizsgálata  Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD. 
3. Izsák Tilla 3+AIdb A fiatalok hozzáállása az online álláskereséshez  Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD. 
4. Jenei Szonja 2+EMPdm A humánerőforrás menedzsment új tendenciái a kreatív és képzett szakemberek megszerzéséért és megtartásáért Prof. Dr. Poór József, DSc.
5. Krupánszki Kornél, Bc. 1+EMPdm A vezető és a beosztottak viszonyának vizsgálata kis-és középvállakozásoknál Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD.
6. Pásztóová Vivien, Bc. 1+EMPdm A kulturális sokszínűség vizsgálata felsőoktatási intézményekben Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD. 
7. Sánta Kamilla, Bc. 2+EMPdm A pedagógiai diagnosztika bevezetése a szlovákiai magyar közgazdász hallgatók képzésébe Dr. Habil. Ing. Machová Renáta, PhD.
8. Székely Melinda 3+PHMdb Az atipikus foglalkoztatás a generációk köztudatában PhDr. Gódány Zsuzsanna
         
Szekció   Gazdaságtudományok II. Menedzsment-Marketing szekció  
Ssz. Szerző(k) Kar/Szak A munka címe Témavezető
1. Baša Patrik – Bc. Sánta Kamilla, Bc. 2+EMPdm Nemzetközi összehasonlítás az Instagram üzleti profiljainak felhasználói megítéléséről Dr. Habil. Ing. Machová Renáta, PhD.
2. Csinger Bence, Bc. 2+EMPdm A holnap küszöbén  PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD.
3. Fóthy Noémi, Bc. 1+EMPdm A zöld marketing hatása az egyetemista és középiskolás fogyasztókra Mgr. Szabó Dávid, PhD.
4. Kovácsová Julianna, Bc. 2+EMPdm Egészséges táplálkozás – mi befolyásol minket döntésünkben  PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD. 
5. Magyar Réka, Bc. 1+EMPdm X,Y és Z generáció ruhavásárlási szokásai Mgr. Szabó Dávid, PhD.
6. Szabó Eszter 3+PHMdb Gyakorlati marketing az online világban  PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD. 
         
Szekció   Gazdaságtudományok III. Közgazdaságtan szekció  
Ssz. Szerző(k) Kar/Szak A munka címe Témavezető
1. Baša Patrik, Bc. 2+EMPdm Fortuna szekerén okosan ülj PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD.
2. Busánszki Viktor, Bc. 2+EMPdm A bizalom gazdasági jelentősége Prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc. 
3. Csuhajová Allžbeta, Bc. 2+EMPdm GDP vagy GNH(Gross National Hapiness) Prof. Dr. Bencsik Andrea, PhD.
4. Mészáros János 1+PHMdb A LEGO mint cég és befektetés Mgr. Szabó Barnabás
5. Pásztóová Bianka, Bc.  – Jankovičová Renáta, Bc.  2+EMPdm Selye János Egyetem diákjainak pénzügyi biztonsága  Prof. Dr. Józsa László, CSc. 
6. Szigeti Szilárd, Bc.  2+EMPdm Az érték alapú egészségügy lehetőségeinek vizsgálata Magyarországon menedzseri szemmel  Dr. Gaál Péter, PhD.
7. Trunka Vivien, Bc. 1+EMPdm A devízaárfolyam kockázatkezelés módszerei Mgr. Szabó Barnabás 
         
Szekció   Történelemtudományi szekció  
Ssz. Szerző(k) Kar/Szak A munka címe Témavezető
1. Albert Dávid 2AJ-HIdb A hagyományőrzés értékei a pedagógiában Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD.
2. Ješová Rebecca 2MJ-HIdb15 A pogány örökség újjáéledése Dr.habil. Szarka László, CsC.
3. Kiss Enikő 2AJ-HIdb15 A K.n.K. flotta története 1914-től 1918-ig Dr.habil. Szarka László, CsC.
4. Szepessyné Judik Dorottya 1Dded Oktatás és társadalmi mobilitás a Felvidéken élő siketek körében  Dr.habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
5. Vass Gábor, Bc.  2B-HIdm15 A török kori Komárom és török-magyar kapcsolatok
a 16. században Takáts Sándor munkáiban
Dr. habil. Szarka László, CSc.
6. Varga József, Bc. 2MJ-HIdb15 Egy elfeledett vérengzés története – Buzita 1919 Dr. habil. Simon Attila, PhD.
         
Szekció   Nyelv-és irodalomtudományi szekció  
Ssz. Szerző(k) Kar/Szak A munka címe Témavezető
1. Belák Ľudovít, Bc.  2SJ-AJdm15 Using Literatury Texts to Teach Language in the EFL Classroom PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
2. Károly Zsolt, Bc. 2MJ-Kdm15 Irodalom és szerepjáték H. Nagy Péter, PhD.
3. Kiss Orsolya 3AJ-HIdb15 Depictim racism in the selected novels of Harper Lee – Zobrazenie rasizmu vo vybraných románoch Harper Leeovej PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
4. Nagyová Florina, Bc.  2AJ-NJdm15 The Role of Memory in selected works of Kazuo Ishiguro PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
5. Ollé Tamás, Bc.  2MJ-HIdm15 Párhuzamos világok és időutazás spekulatív fikciós művekben PaedDr. Baka Patrik, PhD.
         
Szekció   Biológia-és kémia tudományi szekció  
Ssz. Szerző(k) Kar/Szak A munka címe Témavezető
1. Bóna Henrieta, Bc. 4B-MJdm15 Testösszetétel mérés a SJE hallgatói körében Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
2. Borovicza Boglárka, Bc. -Reménység Dániel, Bc.  2B-CHdm18 Gyümölcsfajták gyökbefogó aktivitásának mérése és értékelése Mgr. Szarka Katarína, PhD.
         
Szekció   Neveléstudományi szekció  
Ssz. Szerző(k) Kar/Szak A munka címe Témavezető
1. Annuš Norbert, Bc. 2M-Idm15 Matematikai függvények vizualizálása az oktatásban Ing. Takáč Ondrej, PhD.
3. Járosiová Stela 3PPdb15 Kodály Zoltán életének és munkásságának szlovákiai vonatkozásai Mgr. Orsovics Yvette, PhD.
4. Modrová Eva 3B-Mdb15 Ellenőrzés és értékelés a matematikaoktatásban – érettségi vizsga Komármban és Révkomáromban Mgr. Szvitek Szilárd
4. Nagyová Krisztína 3CH-Mdb15 Endotern és exoterm kísérletek vizualizációja Mgr. Szarka Katarína, PhD.
5. Reháková Tünde, Bc. 2UPVdm15 Mérlegen a kisiskolák Dr. habil. Szarka László, CSc.
6. Sýkora Hernády Katalin, Bc. 2UPVdm15 Využitie aktivizujúcich metód na hodinách slovenského jazyka a slovenskej literatúry v predprimárnom vzdelávaní Dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD.
7. Tóth Dániel 2M-Idb15 Digitális tananyag-feldolgozás kombinatorikából Mgr. Szvitek Szilárd
         
Szekció   Teológiai szekció  
Ssz. Szerző(k) Kar/Szak A munka címe Témavezető
1. Almási Jenő Attila 1RTEdm15 Református Ébredés és az elmúlt nyolcvan év Kegyességi irányzatai Mgr. Lévai Attila, PhD.
2. Fazekasné Kummer Adél, Dr. 2RTEdm15 Vannak-e őrző angyalaink? Prof. ThDr. Karasszon István, PhD.
3. Hornyáková Enikő 4RTEdm15 A komáromi Református Tanítóképző-Intézet története -Pál alopágoszi beszéde Dr. habil. Kókai Nagy Viktor, PhD.
4. Koncz Eszter 4RTEdm15 Isten gondviselésének aspektusai Prof. Dr. Kovács Ábrahám
5. Nagy Krisztina 5RTEdm15 A Nábót történet jogi háttere Prof. ThDr. Karasszon István, PhD.
6. Petheő Attila 2TEdd15 A komáromi Református Tanítóképző-Intézet története   ThDr. Somogyi Alfréd, PhD.
7. Sebők János 5RTEdm15 Az átok két fajtája (Az —és az — kifejezések vizsgálata és összehasonlító  elemzése) Mgr. Lévai Attila, PhD.
8. Szabó János Bence 6RTEdm15 Jézus messiási ötudata a János 17-ben Dr. habil. Kókai Nagy Viktor, PhD.
9. Schwancer Pál 3RTEdm15 IKT a hittanoktatásban ThDr. Szénási Lilla, PhD.