Sekcie – Szekciók

Szekció Neveléstudományok- és kémiai tudományok szekciója 
Szerző A munka címe Kar Szak Témavezető
Bc. Dékány Éva Néphagyományaink megjelenése az iskolai életben Tanárképző Kar 3PPeb151 Mgr. Orsovics Yvette, PhD.
Bc. Egriová Csilla Az alsó tagozatos tanulók érzelmi és viselkedési problémáinak feltárása Tanárképző Kar 2UPVe+22 PaedDr. Borbélyová Diana, PhD.
Bc. Lukovics Otilová Petra Az alsó tagozatos tankönyvek dalanyag rendszerének összehasonlító elemzése Tanárképző Kar 2UPVe+22 Mgr. Orsovics Yvette, PhD.
Ribná Barbara Gyenge molekulák közti kölcsönhatások gyakorlati és elméleti vizsgálata Tanárképző Kar 3CH-MJdb15 Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD.
Bc. Ribní František Az informatikusok szociális kompetenciáinak sajátoságai Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 2AIdm221, DPŠ Kanczné Nagy Katalin, PhD.
Bc. Samu Lilla FIGYELEMHIÁNYOS HIPERAKTIVITÁS-ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEK TANULÁSÁNAK MEGSEGÍTÉSE A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÓRÁKON Tanárképző Kar 2MJ-Kdm22 PaedDr. Török Tamás, PhD.
Vácziné Bergendi Nikoletta A mesék útján-Boldizsár Ildikó Meseterápia és Kerekes Valéria Mesét Másként Módszerének összehasonlító elemzése és gyakorlati alkalmazása irodalmi meséken Tanárképző Kar 3PPeb153 PaedDr. Baka  Patrik, PhD.
Vietorisz Csilla HETEROGÉN ÉS HOMOGÉN ÓVODAI CSOPORTOK ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI Tanárképző Kar 3PPeb153 prof. Dr. Józsa Krisztián, DSc.
Žemlička Adrián Kárpát-medencei egyetemi hallgatók tanári tekintélyről vallott nézetei Tanárképző Kar 3B-HIdb15 PaedDr. Szabó László Dávid
 
Szekció Nyelv- és irodalomtudományok szekciója
Szerző A munka címe Kar Szak Témavezető
Bc. Füssy Rafael A vámpirizmus megjelenése az ifjúsági irodalomban Tanárképző Kar 2MJ-HIdm22 doc. H. Nagy Péter, PhD.
Mgr. Katona Nikolas Szivárványtöredékek az angol és amerikai irodalomból Tanárképző Kar 1PHPdd22 Dr. phil. Mgr. Mészáros  Attila 
Litavczová Fanny A Z és Alfa generáció viszonyulása az ly-hoz Tanárképző Kar 1B-MJdb22 Mgr. Istók  Vojtech, PhD.
Maczik František Kompetenciafejlesztő videójátékok (Reflex, empátia, nyelvtanulás) Tanárképző Kar 3MJ-HIdb15 Dr. habil. PaedDr. Keserű József, PhD.
Mézesová Vivien Járványfikciók megjelenése az irodalomban Tanárképző Kar 2MJ-AJdb22 Dr.habil.PaedDr. Keserű József, PhD. 
Tóthová Alexandra A nyelvi előítéletesség vizsgálata leendő óvodapedagógusok körében Tanárképző Kar 3PPdb154 Mgr. Istók Vojtech, PhD.
Tóth-Sárközi Viktória Az ember és a sárkány kapcsolata mint az empátiára nevelés egyik útja különböző médiumokban (könyv, film, videójáték) Tanárképző Kar 3MJ-Idb15 Dr. habil. PaedDr. Keserű József, PhD.
 
Szekció Matematikai és informatikai tudományok szekciója
Szerző A munka címe Kar Szak Témavezető
Bojtos János Webscraper fejlesztése számítógépes játékok olcsóbb vásárlásához Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 4+AIdb1 Mgr. Annuš Norbert
Mayer Attila Társasjáték készítése Unity és C# segítségével Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 3+AIdb2 Mgr. Annuš  Norbert
Müller Štefan Univerzális webscraper alkalmazás készítése C# nyelven Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 2AIdb223 Ing. Takáč Ondrej, PhD.
Müller Štefan Hálózati forgalom figyelése és elemzése Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 2AIdb223 Ing. Takáč  Ondrej, PhD.
Néveri Gábor   Mechanikai szimulációk C#-ban Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 3+AIdb3 PaedDr. Végh  Ladislav, PhD.
Szoboszlai László  MAXIMÁLIS FOLYAM SZIMULÁTOR Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 3+AIdb2 RNDr. Gubo Štefan, PhD. 
Újvári Dániel Körláncok szerkesztése inverzióval Tanárképző Kar 3M-Idb15 Dr. Németh László
 
Szekció Gazdaságtudományok I. – Marketing
Szerző A munka címe Kar Szak Témavezető
Bc. Bölcsová Vanessza A fenntartható fogyasztói döntések pszichológiai háttere Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 2EMPdm221 Mgr. Zsigmond Tibor, PhD.
Bc. Harastiová Réka AZ INFLÁCIÓ HATÁSA AZ FCMG-TERMÉKEK IRÁNTI KERESLETRE ÉS A VÁSÁRLÓI DÖNTÉSRE Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 2EMPdm221 PhDr. Szeiner Zsuzsanna, PhD.
Izsó Péter Márk A Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának marketing tevékenysége Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 3+PHMdb2a Mgr. Szabó Dávid, PhD.
Molnár Hajnalka A fenntarthatóság szerepe a modern fogyasztói társadalomban Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 3+PHMeb1 Mgr. Zsigmond Tibor, PhD.
Bc. Mogyorósi Erika – Mgr. Vajda Zoltán A szlogen jelentősége a vállalatok életében és befolyásoló ereje a felhasználók körében Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 1EMPdm22 – 1AIdb22 PhDr. Szeiner  Zsuzsanna , PhD.
Tóth Vivien A Formula 1 marketingstratégiája az online térben Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 3+PHMdb2a Mgr. Szabó Dávid, PhD.
 
Szekció Gazdaságtudományok II. – Mikro- és makroszintű stratégiai kérdések
Szerző A munka címe Kar Szak Témavezető
Bc. Györök Anna A kis- és középvállalatok versenyképességi kihívásai Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 1EMPdm22 PhDr. Kahler Korcsmáros Enikő, PhD.
Kovács Dominik Kommunikációs zavarok az SLK Frankfurt nevű részlegén Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 2PHMdb222b PhDr. Szeiner Zsuzsanna, PhD.
Bc. Nagy Szilárd Kulcs a munkahelyi motivációhoz Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 2EMPdm222a Mgr. Szabó Dávid, PhD.
Bc. Kurcz Kristián Mi vonz a diákszervezetekbe? Az egyetemi hallgatók motivációjának elemzése Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 1EMPdm22 Mgr. Fóthy Noémi
Ulbrik András Márk Egy kiválasztott civil szervezet finanszírozásának lehetőségei Szlovákiában és Magyarországon Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 3+PHMdb2a Mgr. Szabó Dávid, PhD.
Bc. Zsemlyeová Barbara  CSR TEVÉKENYSÉG A KIS – ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ESETÉBEN Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 1EMPdm22 PhDr. Kahler Korcsmáros Enikő, PhD.
 
Szekció Teológiai, történelmi, és szociális témák szekciója 
Szerző A munka címe Kar Szak Témavezető
Balogh Péter   SZENTSÉGFOGALOM A MAGYAR HAGYOMÁNYRENDSZERBEN, AVAGY 1100 ÉV KERESZTYÉNSÉGBEN Tanárképző Kar 2MJ-Kdb22 Mgr. Pólya Katarína, PhD. 
Bogó-Kovács Boglárka Háború és hazaszeretet, a rongyos gárda Kárpátalján Református Teológiai Kar 1MDSSdb22 ThDr. Szénási Lilla PhD
Bc. Bögiová Katarína  A gyermekkori elhanyagolás következményei Református Teológiai Kar 2MDSSdm22 ThDr. Szénási Lilla PhD
Bc. Csenkey László Themisztoklész: Egy eposzi élet Tanárképző Kar 1AJ-HIdm22 Dr. habil. Simon Attila, PhD.
Bc. Fekete Kinga  Adopt and save us – avagy a menhelyi állatok új élete   Tanárképző Kar 1B-CHdm22 Ing. Szencziová Iveta, PhD.
Bc. Méri Andrea Az eksztázis ősi technikái – A növényi eredetű enteogén hallucinogének használata és vallástörténeti megjelenésük a múltban és a jelenben Református Teológiai Kar 1MDSSdm22 doc. ThDr. Lévai Attila, PhD. 
Noszkai Ágnes Morális dilemmák a keresztyén etika szemszögéből  Református Teológiai Kar 4RTEdm15 Mgr. Pólya Katalin, PhD.