Szekciók 2014/2015

  Szekció:

Gazdaságtudományok és Informatika szekció

  Szekcióelnök:

Prof. Dr. Ing. Okenka Imrich, PhD.

  Elérhetőség: Matematika és Informatika Tanszék
SJE GTK
Hradná 2
Komárno 945 01
okenkai@ujs.sk
  Szerző(k) A munka címe
     
1. Moravčíková Annamária A leíráspolitika hatásainak felmérése a  vállalatok gazdasági eredményére napjainkban
2. Tóthová Anna Tudásmegosztás az X generációban
3. Toková Anikó Együttműködés a csoportban
4. Bc. Dolník Attila Diplomások vállalkoz(z)unk?!
5. Bc. Nagyová Nikoleta A dunaszerdahelyi futballklub marketing kommunikációja
6. Sülei Csaba Kamera segítségével irányított alkalmazások
7. Kasnyík László Információ- és tananyagmegosztó weboldal
8. Dobosi Victoria Lego mindstorm NXT robot navigációs javaslata

 


 

  Szekció:

Teológiai Tudományok szekció

  Szekcióelnök:

Prof. ThDr. Bándy Juraj, CSc.

  Elérhetőség: Újszövetség Tanszék
SJE RTK
Bratislavská cesta 3322
Komárno 945 01
bandyj@ujs.sk
  Szerző(k) A munka címe
     
1. Bartha Katalin Keresztyén kultúra Afrikában
2. Bobvos Gergely Máté Gyógyíthatnak ma is?
3. Dr. Fazekas István Amicus Caesaris – Jézus perének zsidó és római jogi ellenzői
4. Bc. Szabó Hildegarda  Média és gyermeki agresszivitás
5. Deminger Orsolya A kiskoszmályi mozgalom szeretetmunkája
6. Takács Klaudia A nő a vádlottak padján
7. Vásárhelyi Bálint Márk Isten és evolúció?

 


 

  Szekció:

Neveléstudományok és Óvópedagógia szekció

  Szekcióelnök:

PaedDr. Strédl Terézia, PhD.

  Elérhetőség: Neveléstudományi Tanszék
SJE  TKK
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
stredlt@ujs.sk
  Szerző(k): A munka címe:
     
1. Szvitek Szilárd Az idegennyelv-oktatás módszertana óvodás korú gyermekeknél
2. Nagyová Erika Bántalmazás az alapiskolában
3. Kosztolányi Silvia Természetrenevelés projekt az óvodában
4. Csánóová Evelin A Ghymes zenekar munkássága és kapcsolata a gyermekközönséggel
5. Czafík Anita Tankönyveink hitelességéről, avagy szöveges folklór az olvasókönyvekben (Két negyedikes olvasókönyv összehasonlító vizsgálata)

 


 

  Szekció:

Irodalom és Nyelvtudományi Szekció

  Szekcióelnök:

PaedDr. Keserű József, PhD.

  Elérhetőség: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
SJE TKK
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
keseruj@ujs.sk
  Szerző(k) A munka címe
     
1. Balasková Kinga „Elfordítom ezt a kis kulcsot”
2. Sátorová Veronika A kis túlélő és a gyűrűhordozó világa
3. Baka L. Patrik Teljes gőzzel
4. Baloghová Alexandra Az állam által elkövetett (média) erőszak megjelenítése Anthony Burges Gépnarancs című regényében és Stanley Kubrick filmadaptációjában
5. Pavlovič Péter The Negative Effects Science in Mary Shelley´s fiction
6. Dobai Eszter Reflections on the Human Condition trough Puritan Views
7. Takácsová Fanny A nyelvi változók vizsgálata a szlovákiai magyar középiskolát végzettek körében
8. Soókyová Szilvia A nyelvi változók vizsgálata szlovákiai magyar értelmiségi adatközlők körében
9. Vajányiová Orsolya Dôraz v rozhlasovej interpretácie textu

 


 

  Szekció:

Történelemtudományok szekció

  Szekcióelnök:

Mgr. Vajda Barnabás, PhD.

  Elérhetőség: Történelem Tanszék
SJE TKK
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
vajdab@ujs.sk
  Szerző(k) A munka címe
     
1. Néveriová Annamária A csehszlovákiai német és magyar kisebbség helyzete az 1920-as években
2. Gaálová Veronika Társadalmi mobilitás – Vásárút közelmúltja egyes statisztikai adatok tükrében
3. Gál Katalin A svájci példa (Egy felvidéki magyar autonómia terv)
4. Szabó Árpád A bécsi udvar oktatáspolitikája a tereziánus korszakban
5. Pálinkás Orsolya A nagy háború képei. Front és hátország a sajtóban