TDK Egyetemi Forduló 2011/2012

Tudományos Diákköri Konferencia Egyetemi forduló

A SJE TDK bizottsága a SJE hallgatói számára meghirdeti a 2011/12 akadémiai évre a TDK egyetemi fordulót.
A konferencia az egyetem rektorának doc. RNDr. Tóth János, PhD. védnöksége alatt kerül megrendezésre.

Helyszín:
Selye János Egyetem Komárom
SJE Konferencia-központ

Időpont:
2012. április 18.

Tervezett szekciók:
Testnevelés és sporttudományok
Neveléstudomány
Történelem
Teológia
Angol nyelv és irodalom
Informatika
Gazdaságtudomány
Magyar nyelv és irodalom
A szekciók a leadott jelentkezési lapok alapján pontosítva lesznek.

A jelentkezés módja:
A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat (az 1/2010-es rektori rendelet 2. számú melléklete)
a TDK Bizottsági elnökéhez kell eljuttatni 2012. március 15.-ig.