Program

9:00 Megnyitó https://bigbluebutton.ujs.sk/b/doc-dg2-97e
 Tudományos Diákköri Konferencia az egyes szekciókban
14:30 Kiértékelés https://bigbluebutton.ujs.sk/b/doc-dg2-97e
    Szekció   Gazdaságtudományok I.-Emberi erőforrások szekció  
      BBB-Link: https://bigbluebutton.ujs.sk/b/mgr-krc-fga
  Időpont Szerző neve Szak A munka címe Témavezető
1. 09:20 – 09:40 Badari Boglárka  2+PHMdb5 A pénzen túl – motiváció a munkahelyen Ösztönző eszközök és azok alkalmazásának vizsgálata egy multinacionális vállalatnál  prof. Dr. Poór József, DSc. 
2. 09:40 – 10:00 Bc. Diósi Dominika  2+EMPdm3 GDP vagy GNH (Gross National Happiness) prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc. 
3. 10:00 – 10:20 Ignácová Diana 3+PHMdb2 Munkahelyi diszkrimináció a generációk tükrében  Dr. habil. Ing. Machová Renáta, PhD. 
  10:20 – 10:40     Szünet  
4. 10:40 – 11:00 Marča Roland  3+PHMdb2 Külföldön való munkavállalási hajlam vizsgálata az Érsekújvári járásban  PhDr. Kahler Korcsmáros Enikő, PhD. 
5. 11:00 – 11:20 Bc. Pásztóová Vivien  2+EMPdm1a A sokszínűség menedzsment vizsgálata szervezeti szinten  Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD. 
6. 11:20 – 11:40 Sárközi Brigitta Szonja  3+PHMdb4 Pályakezdők a munkaerőpiacon  Mgr. Zsigmond Tibor 
7. 11:40 – 12:00 Szabó Ádám  3+PHMdb3 Munkahelyi motivációs tényezők nemzedékek közt  Mgr. Szabó Dávid, PhD. 
 
    Szekció   Gazdaságtudományok II.-Marketing-Innováció-Társadalom  
      BBB-Link: https://bigbluebutton.ujs.sk/b/mgr-2hc-xvw
  Időpont Szerző neve Szak A munka címe Témavezető
1. 09:20 – 09:40 Bc. Ambrus Rebeka  2+EMPdm3 A zöldmarketing hatása a fogyasztókra a pálmaolajat tartalmazó termékek piacán Dr. habil. Ing. Machová Renáta, PhD. 
2. 09:40 – 10:00 Bc. Esseová Monika-Marča Roland  1+EMPdm2, 3+PHMdb2 Trendek,gazdasági változások és azok jellemzői a COVID-19 árnyékában – nemzetközi öhasonlítás Dr. habil. Ing. Machová Renáta, PhD. PhDr. Kahler Korcsmáros Enikő, PhD. 
3. 10:20 – 10:40 Bc. Fóthy Noémi        2+EMPdm3 Zöld marketing hatása az X, Y és a Z generációra  Mgr. Szabó Dávid, PhD. 
  10:40 – 11:00     Szünet  
4. 11:00 – 11:20 Bc. Magyar Réka 2+EMPdm2 Egészségtudatos termékekkel kapcsolatos fogyasztói magatartás  Mgr. Szabó Dávid, PhD. 
5. 11:20 – 11:40 Bc. Fóthy Noémi-Bc. Magyar Réka  2+EMPdm3, 2+EMPdm2 A korona vírus gazdasági és társadalmi hatásai Mgr. Szabó Dávid, PhD. 
6. 11:40 – 12:00 Maricsek Milán Adrián  3+PHMdb4 Egészségügyi intézmények marketingje magyarországi női fogyasztók szemszögéből  Mgr. Szigeti Szilárd 
7. 12:00 – 12:20 Mészáros János  2+PHMdb1b A koronavírus gazdasági és társadalmi hatásai Mgr. Szabó Barnabás 
8. 12:20 – 12:40 Rigó Klaudia  3+PHMdb4 A gerillamarketing és a reklámok hatásának vizsgálata a magyarországi fogyasztók körében  Mgr. Szigeti Szilárd 
9. 12:40 – 13:00 Vígh Balázs  3+AIdb1 Arduinoval vezérelt okosóra Ing. Takáč Ondrej, PhD. 
 
    Szekció   Pedagógia-és természettudományi szekció
      BBB-Link: https://bigbluebutton.ujs.sk/b/mgr-vdw-kc3
  Időpont Szerző neve Szak A munka címe Témavezető
1. 09:15 – 09:35 Angyal František  2PEDdb18 Változások az észak-komáromi lakosság fizikai aktivitásában a COVID-19 ideje alatt PaedDr. Dobay Beáta, PhD.
2. 09:35 – 09:55 Bc. Bíró Silvia 3UPVem15 Standard mérések eredményeinek öhasonlítása három
alapiskola első évfolyamos tanulóinak körében
PaedDr. Dobay Beáta, PhD.
3. 09:55 – 10:15 Kanczler Balázs 3PEDdb18 A futás mozgáskészségének felmérése Komáromban az alsó tagozatos iskolások körében PaedDr. Dobay Beáta, PhD.
4. 10:15 – 10:35 Kántor Kinga 1SPRVdb Az egyetemi távolléti oktatás és hatásai diákszemmel Ing. Szencziová Iveta, PhD.
5. 10:35 – 10:55 Bc. Pataki Tóth Emese 2UPVem15 A szlovákiai és magyarországi óvodapedagógusok szakmai továbbképzési rendszerének öhasonlító vizsgálata PaedDr. Borbélyová Diana, PhD.
6. 10:55 – 11:15 Posvanczová Rebeka 3PPdb154 Szivacskézilabda alkalmazása alsó tagozaton PaedDr. Dobay Beáta, PhD.
7. 11:15 – 11:35 Tégi Marcel 3B-HIdb15 Florisztikai vizsgálatok a Szendi-ér melleti kaszálóréten Ing. Balázs Pál, PhD.
 
    Szekció   Történelem-és irodalomtudományi szekció
      BBB-Link: https://bigbluebutton.ujs.sk/b/dr–tek-kq6
  Időpont Szerző neve Szak A munka címe Témavezető
1. 09:15  – 09:35 Albert Dávid 3AJ-HIdb15 Az amerikai polgárháború feldolgozása némely amerikai és magyar tankönyvekben Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD.
2. 09:35 – 09:55 Bűti Barnabás 1MJ-HIdb15 Nagymama történetei. Hogyan élt a Stark család Dr. habil. Szarka László, CSc.
3. 09:55 – 10:15 Bc. Horváthová Barbara 1MJ-AJdm15 „A jobb sosem jelent mindenkinek jobbat.” A szolgálólány meséje disztópikus világa PaedDr. Baka Patrik, PhD.
4. 10:15 – 10:35 Bc. Kiss Orsolya 1AJ-HIdm15 A múlt kötelez – államosított kastélyok sorsa Közép-Európában Dr. habil. Szarka László, CSc.
5. 10:35 – 10:55 Mgr. Nagy Tibor 2DDdd Történelemdidaktikai alapú tankönyvkutatás Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD.
6. 10:55 – 11:15 Schéda Viktória Kitti 1AJ-HIdb15 „Akkor mindenki ment…” Egy dorogi bányász nagycsalád 1956-os kivándorlási története és emlékezete Dr. habil. Szarka László, CSc.
 
    Szekció   Teológiai szekció
      BBB-Link: https://bigbluebutton.ujs.sk/b/thd-u7c-zkm
  Időpont Szerző neve Szak A munka címe Témavezető
1. 09:00-09:20 dr. Fazekasné Kummer Adél 3RTEdm15 A facebook használatának egyes etikai  Mgr. Pólya Katalin, PhD. 
2. 09:20-09:40 Vezsenyi Péter 3RTEdm15 Teológiai hangsúlyok Cornelius van Til dogmatikai prolegomenájában  Dr. habil. Kaiser Bernhard, DTh.
3. 09:40-10:00 Almási Jenő Attila 2RTEdm15 A Kecskeméti Református Egyházközség Gyülekezeti szervezete és szervezeti egységeinek bemutatása liturgiai és dogmatikai szempontok alapján a Református Ébredés és a Református Kegyességi Irányzatok tükrében Mgr. Pólya Katalin, PhD. 
4. 10:00-10:20 Krizsanová Lívia 2PHMeb Alkoholizmus és segítségnyújtás  PaedDr. Strédl Teréz, PhD.
5. 10:20-10:40 Gurányi Krisztián 2RTEdm15 Korlátozott engesztelés – Krisztus csak a kiválasztottakért halt meg?  prof. Kovács Ábrahám, PhD.
6. 10:40-11:00 Hornyáková Enikő 5RTEdm15 Lelkésznői identitás ThDr. Szénási Lilla, PhD.