Szekció Gazdaságtudományok szekciója
Szekcióelnök prof. Dr. Ormos Mihály, PhD.
Elérhetőség ormosm@ujs.sk
BB-tagok: PhDr. Gódány Zsuzsanna, PhDr. Antalík Imrich, PhD.,
Mgr. Szabó Dávid
Szerző(k) A munka címe Témavezetők:
1 Baša Patrik, Bc. és Sánta Kamilla, Bc. EMPdm-EMPdm # posztolj és profitálj – A felhasználók viszonyulása a vállalatok Instagramon végzett marketingtevékenységéhez (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. Ing. Machová Renáta, PhD.
2 Szigeti Szilárd, Bc. EMPdm Béren kívüli egészségügyi juttatások vonzerejének és igénybe vételének vizsgálata Magyarországon (FTDK-ra javasolva) Ing. Gyurián Norbert, PhD.
3 Ambrus Rebeka PHMdb Az X és Y generáció könyvvásárlási szokásainak vizsgálata a szlovákiai magyarság körében (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. Ing. Machová Renáta, PhD.
Cziborová Henrieta, Bc. EMPdm Az önfegyelem ereje Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD.
Fige Dorottya PHMdb Az extrinzik és intrinzik motiváció Prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.
Molnár Sylvia PHMeb A QR kód szerepe az autóiparban (FTDK-ra javasolva) PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD.
Páldi Adam, Bc. EMPdm Nem önálló tevékenységből származó jövedelem adózása Magyarországon és Szlovákiában (FTDK-ra javasolva) Ing. Gyurián Norbert, PhD.
Szabó Barnabás, Bc. EMPdm Motiváció, mint csodafegyver (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD.
Szalay Benita PHMdb A dél-szlovákiai fotográfiával foglalkozó vállalkozások reklámlehetőségeinek vizsgálata és azok összehasonlítása (FTDK-ra javasolva) PhDr. Seres Huszárik Erika, PhD.
Szekció Matematikai és informatikai tudományok szekciója
Szekcióelnök RNDr. Bukor József, PhD.
Elérhetőség bukorj@ujs.sk
BB-tagok: Marák Ladislav, PhD., PaedDr. Czakóová Krisztina, PhD.,
Bc. Annuš Norbert
Szerző(k) A munka címe Témavezetők:
1 Marsalik Ákos AIdb Arduino labda (FTDK-ra javasolva) Ing. Takáč Ondrej, PhD.
2 Szemán Viktor, Bc. M-Idm Műtárgyak színes 3D modelljeinek elkészítése (FTDK-ra javasolva) RNDr. Gubo Štefan, PhD.
3 Bokor Nikolett AIdb Dekorációs tárgy vezérlése arduino segítségével (FTDK-ra javasolva) Ing. Takáč Ondrej, PhD.
Benkő Alexander AIdb Családi ház automatizálása Ing. Takáč Ondrej, PhD.
Mocsi Gergő AIdb Meteorological quadcopter development RNDr. Gubo Štefan, PhD.
Silliková Bianka AIdb Épületek színes 3D modelljének elkészítése RNDr. Gubo Štefan, PhD.
Vasiová Zuzana AIdb GPS alapú távirányitós autó Ing. Takáč Ondrej, PhD.
Szekció Történelem-, nyelv- és irodalomtudományi szekció
Szekcióelnök Dr.habil. Mgr. Popély Árpád, PhD.
Elérhetőség popelya@ujs.sk
BB-tagok: Mitnyan Lajos Csaba, PhD.; Mgr. Vidová Barbara
Szerző(k) A munka címe Témavezetők:
1 Varga Szilárd MJ-HIdb Az apácaszakállasi református egyház története a XVIII. században (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. Simon Attila, PhD.
2 Szöllősi Kristián, Bc. MJ-Idm “But can he do it on a cold nainy night in Britannia?” Internetes futballszurkolás és … (FTDK-ra javasolva) Mgr. Istók Béla, PhD.
3 Varga Jozef, Bc. MJ-HIdm Menni vagy maradni? Abaúji amerikások az újvilágban (1880-1914) (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. Szarka László , CSc.
Vass Gábor, Bc. B-HIdm A törökkori Komárom Takáts Sándor munkáiban és hagyatékában (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. Szarka László , CSc.
Huberová Ágnes, Bc. MJ-HIdm Szovjetuniótól Komáromig. A szovjet katonai megszállás időszaka Dr. habil. Vajda Barnabás. PhD.
Pöltl Csaba AJ-NJdb Das kulturelle erbe der Karpatendeutschen Dr. phil. Mészáros Attila
Szekció Neveléstudományi szekció
Szekcióelnök Prof. Dr. Józsa Krisztián, PhD.
Elérhetőség jozsak@ujs.sk
BB-tagok: Dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD.; Bc. Ágh Barbara
Szerző(k) A munka címe Témavezető:
1 Tomek Sandra, Bc. UPVdm A hallássérült gyerekek készségfejlesztése (FTDK-ra javasolva) Mgr. Orsovics Yvette, PhD.
2 Róková Etela PPdb A gyermek fejlődését hátráltató tényezők (FTDK-ra javasolva) PaedDr. Strédl. Terézia, PhD.
3 Író Kitti PPdb Labdakészség felmérése az első gyermekkorban (FTDK-ra javasolva) PaedDr. Dobay Beáta, PhD.
Debreczeni Dorottya PPeb A motiváció jelentősége és erősítése az óvodai nevelésben Dr. habil. Vass Vilmos, PhD.
Herencsárová Viktória MJ-SJdb Az egyetemen elsajátított tudás használata a tanári praxisban Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Szekció Természettudományi szekció
Szekcióelnök Ing. Balázs Pavol, PhD.
Elérhetőség balazsp@ujs.sk
BB-tagok: Mgr. Vargová Andrea, PhD.; Bc. Reménység Dániel
Szerző(k) A munka címe Témavezető:
1 Gelle Donát CH-AJ Ferrocenes against cancer? (FTDK-ra javasolva) Doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD.
2 Román Krisztina, Bc. B-MJdm Galánta városi parkjainak vizsgálata kéreglakó pókok segítségével (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. Szinetár Csaba Miklós, CSc.
3 Takács František PPeb Az univerzum gyermekszemmel (FTDK-ra javasolva) Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Csobó Zoltán, Bc. – Kiss László, Bc. B-CHdm-B-CHdm Web alkalmazásokkal támogatott kémiaoktatás (FTDK-ra javasolva) Mgr. Szarka Katarína, PhD.
Vasová Kinga, Bc. B-AJdm Bátka flórája néhány szocioökonómiai tulajdonságának kvalitatív értékelése (FTDK-ra javasolva) Ing. Balázs Pál, PhD.
Szekció Teológiai szekció
Szekcióelnök Prof. ThDr. Kocsev Miklós, PhD.
Elérhetőség gorozdiz@ujs.sk
BB-tagok: Ing. Kis Jolán, PhD., Bódi Krisztina
Szerző(k) A munka címe Témavezetők:
1 Sebők János RTEdm Pelagius, egy szerzetes Britanniából (FTDK-ra javasolva) Mgr. Lévai Attila, PhD.
2 Gáspár Daniel RTEdm Bethlen Gábor egyház- és valláspolitikája (FTDK-ra javasolva) ThDr. Somogyi Alfréd, PhD.
3 Vadkerti Bálint RTEdm Második harc a pápai kollégium székhelyéért (FTDK-ra javasolva) Mgr. Lévai Attila, PhD.
Petheő Attila TEdd Református oktatásügy a Trianon utáni Csehszlovákiában (FTDK-ra javasolva) Doc. PhDr. Molnár János
Siák Magdolna RTEdm Az abortusz keresztyén szemmel – Az engenetikus indikáció vizsgálata (FTDK-ra javasolva) Doc. Bernhard Kaiser, PhD.