Szekció Gazdaságtudományok szekciója
Szekcióelnök prof. Dr. Ormos Mihály, PhD.
Elérhetőség ormosm@ujs.sk
BB-tagok: PhDr. Gódány Zsuzsanna, PhDr. Antalík Imrich, PhD.,
Mgr. Szabó Dávid
Szerző(k) A munka címe Témavezetők:
1 Ambrus Rebeka PHMdb Az X és Y generáció könyvvásárlási szokásainak vizsgálata a szlovákiai magyarság körében Dr. habil. Ing. Machová Renáta, PhD.
2 Cziborová Henrieta, Bc. EMPdm Az önfegyelem ereje Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD.
3 Baša Patrik, Bc. és Sánta Kamilla, Bc. EMPdm-EMPdm # posztolj és profitálj – A felhasználók viszonyulása a vállalatok Instagramon
végzett marketingtevékenységéhez
Dr. habil. Ing. Machová Renáta, PhD.
4 Fige Dorottya PHMdb Az extrinzik és intrinzik motiváció Prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.
5 Molnár Sylvia PHMeb A QR kód szerepe az autóiparban PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD.
6 Páldi Adam, Bc. EMPdm Nem önálló tevékenységből származó
jövedelem adózása Magyarországon és Szlovákiában
Ing. Gyurián Norbert, PhD.
7 Szabó Barnabás, Bc. EMPdm Motiváció, mint csodafegyver Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD.
8 Szalay Benita PHMdb A dél-szlovákiai fotográfiával foglalkozó vállalkozások reklámlehetőségeinek vizsgálata és azok összehasonlítása PhDr. Seres Huszárik Erika, PhD.
9 Szigeti Szilárd, Bc. EMPdm Béren kívüli egészségügyi juttatások vonzerejének és igénybe vételének
vizsgálata Magyarországon
Ing. Gyurián Norbert, PhD.
Szekció Matematikai és informatikai tudományok szekciója
Szekcióelnök RNDr. Bukor József, PhD.
Elérhetőség bukorj@ujs.sk
BB-tagok: Marák Ladislav, PhD., PaedDr. Czakóová Krisztina, PhD.,
Bc. Annuš Norbert
Szerző(k) A munka címe Témavezetők:
1 Benkő Alexander AIdb Családi ház automatizálása Ing. Takáč Ondrej, PhD.
2 Bokor Nikolett AIdb Dekorációs tárgy vezérlése arduino segítségével Ing. Takáč Ondrej, PhD.
3 Marsalik Ákos AIdb Arduino labda Ing. Takáč Ondrej, PhD.
4 Silliková Bianka AIdb Épületek színes 3D modelljének elkészítése RNDr. Gubo Štefan, PhD.
5 Szemán Viktor, Bc. M-Idm Műtárgyak színes 3D modelljeinek elkészítése RNDr. Gubo Štefan, PhD.
6 Vasiová Zuzana AIdb GPS alapú távirányitós autó Ing. Takáč Ondrej, PhD.
Szekció Történelem-, nyelv- és irodalomtudományi szekció
Szekcióelnök Dr.habil. Mgr. Popély Árpád, PhD.
Elérhetőség popelya@ujs.sk
BB-tagok: Mitnyan Lajos Csaba, PhD.; Mgr. Vidová Barbara
Szerző(k) A munka címe Témavezetők:
1 Huberová Ágnes, Bc. MJ-HIdm Szovjetuniótól Komáromig. A szovjet katonai megszállás időszaka Dr. habil. Vajda Barnabás. PhD.
2 Pöltl Csaba AJ-NJdb Das kulturelle erbe der Karpatendeutschen Dr. phil. Mészáros Attila
3 Szöllősi Kristián, Bc. MJ-Idm “But can he do it on a cold nainy night in Britannia?” Internetes futballszurkolás és … Mgr. Istók Béla, PhD.
4 Varga Jozef, Bc. MJ-HIdm Menni vagy maradni? Abaúji amerikások az újvilágban (1880-1914) Dr. habil. Szarka László , CSc.
5 Varga Szilárd MJ-HIdb Az apácaszakállasi református egyház története a XVIII. században Dr. habil. Simon Attila, PhD.
6 Vass Gábor, Bc. B-Hidm A törökkori Komárom Takáts Sándor munkáiban és hagyatékában Dr. habil. Szarka László , CSc.
Szekció Neveléstudományi szekció
Szekcióelnök Prof. Dr. Józsa Krisztián, PhD.
Elérhetőség jozsak@ujs.sk
BB-tagok: Dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD.; Bc. Ágh Barbara
Szerző(k) A munka címe Témavezető:
1 Debreczeni Dorottya PPeb A motiváció jelentősége és erősítése az óvodai nevelésben Dr. habil. Vass Vilmos, PhD.
2 Herencsárová Viktória MJ-SJdb Az egyetemen elsajátított tudás használata a tanári praxisban Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
3 Író Kitti PPdb Labdakészség felmérése az első gyermekkorban PaedDr. Dobay Beáta, PhD.
4 Róková Etela PPdb A gyermek fejlődését hátráltató tényezők PaedDr. Strédl. Terézia, PhD.
5 Tomek Sandra, Bc. UPVdm A hallássérült gyerekek készségfejlesztése Mgr. Orsovics Yvette, PhD.
Szekció Természettudományi szekció
Szekcióelnök Ing. Balázs Pavol, PhD.
Elérhetőség balazsp@ujs.sk
BB-tagok: Mgr. Vargová Andrea, PhD.; Bc. Reménység Dániel
Szerző(k) A munka címe Témavezető:
1 Csobó Zoltán, Bc. – Kiss László, Bc. B-CHdm-B-CHdm Web alkalmazásokkal támogatott kémiaoktatás Mgr. Szarka Katarína, PhD.
2 Gelle Donát CH-AJ Ferrocenes against cancer? Doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD.
3 Román Krisztina, Bc. B-MJdm Galánta városi parkjainak vizsgálata kéreglakó pókok segítségével Dr. habil. Szinetár Csaba Miklós, CSc.
4 Takács František PPeb Az univerzum gyermekszemmel Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
5 Vasová Kinga, Bc. B-AJdm Bátka flórája néhány szocioökonómiai tulajdonságának kvalitatív értékelése Ing. Balázs Pál, PhD.
Szekció Teológiai szekció
Szekcióelnök Prof. ThDr. Kocsev Miklós, PhD.
Elérhetőség gorozdiz@ujs.sk
BB-tagok: Ing. Kis Jolán, PhD., Bódi Krisztina
Szerző(k) A munka címe Témavezetők:
1 Gáspár Daniel RTEdm Bethlen Gábor egyház- és valláspolitikája ThDr. Somogyi Alfréd, PhD.
2 Petheő Attila TEdd Református oktatásügy a Trianon utáni Csehszlovákiában Doc. PhDr. Molnár János
3 Sebők János RTEdm Pelagius, egy szerzetes Britanniából Mgr. Lévai Attila, PhD.
4 Siák Magdolna RTEdm Az abortusz keresztyén szemmel – Az engenetikus indikáció vizsgálata Doc. Bernhard Kaiser, PhD.
5 Vadkerti Bálint RTEdm Második harc a pápai kollégium székhelyéért Mgr. Lévai Attila, PhD.